تحقیق دانشجویی

تحقیق دانشجویی

پاورپوینت مقاله تحقیق و پروژه دانشجویی با قیمت مناسب تر از کافی نت،راحت و بی دردسر تحقیق های خود را از سایت ما دانلود کنید.

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 70
  • بازدید دیروز : 103
  • بازدید کل : 332860

نقش زنان در مديريت آموزش عالي درايالات متحده وكانادا


آمريكا كانادا

نقش زنان در مديريت آموزش عالي درايالات متحده وكانادا

بيشتر افراد شك نداشتند كه ماريون فيلد درحال گذراندن مسيري بود كه اورا به صمت رئيس يك دانشگاه درجه يك هدايت مي كرد. او به عنوان كارمند ارشد آكادميك يكي از دانشگاه هاي بزرگ امريكا خدمت كرده بود. بنابراين وقتي به عنوان رئس يك مدرسه نه خيلي معروف ومعتبر منتخب شد، مردم خيلي متعجب شدند. پاسخ اين است كه مدارس عالي مرتبه به دنبال يك زن به عنوان مديرمدرسه نيستند. مطمئنا نكات كاوش آن ها الزاما اين جملات را دربرمي گيرد كه آن هاتبعيضي بين زن ومرد قائل نمي شوند يا اين كه دربه كار گماشتن زنان به واقعيت ها اسرار مي ورزند. درنهايت زنان ممكن است مورد توجه قرار بگيرندولي احتمال اين كه به عنوان رئيس انتخاب شوند وجود ندارد.

اگرچه داستان دقيق وصحيح نيست ( اسم آن تغيير پيداكرده است ) ولي واقعيت دارد زيراكه بطور مداوم اتفاق مي افتد. اگرچه زنان در ايالات متحده وكانادا به طورموثري به آموزش عالي دست يافتندولي راه زيادي دردست يافتن به حضور مساوي در سطوح عالي مديريت دانشگاهي دارند.

اخيرا درسال 1971، در ايالات متحده زنان واقعا از مقام رياست دانشكده محروم هستند به جزدرمدارس زنانه كاتوليك كوچك كه به وسيله زنان راهبه مديريت مي شود. يك سري دانشكده هاي چهارساله (ليسانس) ديگري هم وجود دارد كه زنان در آن ها رئيس هستند وپنج تاي اين دانشكده ها، دانشكده مخصوص زنان بودند. درهمان زمان شصت مرد نيز رئيس دانشكده زنان بودند درحالي كه هيچ زني رئيس دانشكده مردان نبود. هم چنين ، تعداد اندكي از زنان در پست هاي بالاي اداري مانند ناظم دانشكده يا رئيس دانشكده درمدارس مختلط يامدارس پسرانه وجود داشتند. امروزه ، دردانشكده ها ودانشگاه هاي ايالات متحده ، 348 رئيس اجرايي زن وجود دارد. فقط 21 درصد عضو فرقه مذهبي هستند. زنان اكنون دوازده درصد از3000 موسسه معتبر منطقه اي را مديريت مي كنند. اين خبر خوبي است . اما نگاه دقيق به دانشكده اي كه توسط زنان مديريت مي شود ميانه رو وعاقلانه است . تعداد خيلي كمي از آن ها شناخته شده وباكلاس وازنظرمالي داراي وضعيت خوبي هستند. اين كه چرا اين چنين چيزي اتفاق مي افتد. مورد بحث قرار خواهد گرفت .

الف ) آموزش عالي درايالات متحده وكادا

ازسال 1971 در ايالات متحده زنان بيشترازمردان درانشكده ثبت نام كردند. هم چنين زنان بيشتراز مردان درجات خود را به پايان رساندند. طي سال هاي آكادميك 90-1989 ، 58 درصد از كل درجات فوق ديپلم ، 35 درصد درجات ليسان و53 درصد درجات فوق ليسانس به زنان اعطاء شد. بااين وجود در سطوح حرفه اي حقوق ، پزشكي ، دندانپزشكي وغيره) وسطوح دكتري زنان خيلي كمتربودند(مديريت 38 درصد و36 درصد).

دلايل زيادي براي اين كه چرا زنان مي بايست اين درجات پيشرفته را به نسبت سطوح پائين تربه اتمام برسانند، وجود دارد . اغلب ازدواج وبچه دارشدن دراين امر دخيل هستند وزمان يا هزينه كافي براي دانشجوي فعال بودن را از زنان مي گيرند. انتظار سنتي از برتري شغل مردان خصوصا اگرپست بالائي داشتند ويابراي كاربه محلي درو منتقل شوند خيلي از زنان را مجبورمي كند برنامه هاي آكادميك را كنار بگذارند.

مانع ديگردراتمام درجه دكتري براين زمان موانع جنسي است هنوز دربيشتر برنامه هاي تحصيلي مقام استادي توسط مردان اداره مي شود. موارد استادي مردي كه از دانشجويان فارغ التحصيل زن درخواست روابط جنسي داشته باشند مكررا گزارش شده است . مطالعات نشان داده است كه فقط اهم اين چنين اعمال گزارش شده است خصوصا چون خيلي از زنان ازاين كه حرفشان مورد قبول قرار نگيرد، واين كه بامتجاوز برخوردي نخواهدشد واگر اتهامي عليه استادانشان وارد كنند مورد مجازات قرار مي گيرد واين موضوع دركارشان تاثير خواهد گذاشت ، مي ترسند.

نهايتا، هنوز تبعيض قابل توجهي برخلاف زنان وجود دارد، اگرچه رواج اين تبعيض روبه كاهش است ، هنوز استادان مرد زيادي وجود دارند كه معتقدند زنان براي مشاغل آكادميك ازمردان قابليت كمتري دارند.

افزايش تعداد ونسبت درجات پيشرفته اعطاء شده به زنان بدين معني مي باشد كه تعداد وسيعي اززنان قابل ، توانايي رسيدن به درجه استادي در زمينه هاي مختلف را دارند. درحال حاضر، 29 درصد تمامي استادان تمام وقت ، زن هستند. با اين حال زنان در مقام استاد دردوسال اخير بادرجه ليسانس ومهندسي دردانشكده هاي فراگيربهتر وبييشتر حضور دارند تا درموسساتي باسطح دكتري ودرموقعيت هاي پائين مرتبه مانند آموزگار واستاديار حضور بيشتري نسبت به درجات بالاي استادي دارند.

هم چنين آمار نشان مي دهد كه مردان حق تصدي واجرت بيشترنسبت به زنان درموقعيت هاي اشتغال شده را دارند.آن ها بيشتراززنان حقوق دريافت مي كنند. هفتاد درصدمردان استاددرمقايسه با46 درصد از استادان زن در موقعيت هاي تصميم گيري قرار دارند.هم چنين قوق زنان درهرسطحي ازمردان كمتر مي باشد.

نمودار1

ميانگين حقوق مردان وزنان دانشگاهي درايالات متحده براساس رتبه دانشگاهي اشان،

92 1991( به دلار آمريكا)

رتبه دانشگاهي

مردان

زنان

استاد

دانشجوي

استاديار

آموزشيار

مدرس

180/59 دلار

130/44دلار

240/37 دلار

220/28دلار

800/32دلار

380/52دلار

040/41دلار

380/34دلار

390/26دلار

530/28دلار

منبع : گزارش ساليانه روي موقعيت اقتصادي استادان درسال 92-1991، آكادمي ، مارس آوريل 1992،

همان طور كه درنمودار1 نشان داده شده است ، زنان استاد درايالات متحده كمتراز مردان استاددر هررتبه دانشگاهي درآمددارند. درسطوح مدرس وآموزشيار ميانگين درآمد درحدود 2000 دلاراست در حالي كه مردان در رتبه استادي 180/59 دلار وزنان 380/52 دلار درآمد دارند.

هم چنين دركانادا زنان استاد به طور غير متناسبي در رتبه هاي پائين هستند مانند ايالات متحده زنان استاد درهرموقعيتي حقوق كمتري نسبت به زمان دارند.


نمودار2

ميانگين حقوق اساتيد مرد وزن دركانادا براساس رتبه دانشگاهي اشان

90-1989 ( به دلاركانادا)

رتبه دانشگاهي

مردان

زنان

استاد

دانشجوي

استاديار

مدرس

580/75 دلار

091/61 دلار

223/47 دلار

790/41دلار

858/74 دلار

388/58 دلار

247/45 دلار

239/39 دلار

منبع : آماركانادا

همان طور كه نمودار شماره 2 نشان مي دهد، زنان استاد دركانادا درهررتبه دانشگاهي كمتراز مردان حقوق دريافت مي كنند. اگرچه اين تفاوت ها به اندازه ايالات متحده زياد نمي باشد. درسطح مدرس زنان 239/39 دلار در حالي كه مردان 790/41 دلار دريافت مي كنند. حائز اهميت است كه حقوق اساتيد كانادايي براي 12 ماه است .

حقوق اساتيد امريكائي كه در اين جا ليست شد براساس 9 ماه تدريس ساليانه است . بنابراين اساتيد امريكائي وقت كافي وآزاد براي تحقيق ، مسافرت ، تدريس ترم هاي تابستاني به منظورحقوق بيشتر يا افزايش درآمدشان به طرق ديگر دارند. با اين وجود اساتيد زن در هردو كشورراه زيادي در كسب برابري باهمكاران مرد خود در پيش رو دارند.

ب) سيستم آموزش عالي آمريكائي

سيستم آموزش عالي امريكائي خصوصي وغير متمركزاست . دانشگاه هاي ملي وجود ندارند. دولت فدرال تنها مي تواند ببيند كه آياقوانين عمومي در دانشكده ها ودانشگاه ها اجرا مي شوديانه ولي كنترل رسمي روي چيزي كه تدريس مي شود ،ندارد. اگر چه 77 درصد تمامي دانشجويان دانشكده در ايالات متحده درموسسات عمومي ثبت نام كردند، بيش ازنيمي ازتمامي دانشكده ها به طورخصوصي مديريت مي شوند. موسسات خصوصي به طور كلي سود ده نيستند. خيلي از دانشكده هاي خصوصي با كروه هاي مذهبي مربوط هستند. تعدادي از دانشكده هاي خصوصي كه درحال حاضر مذهبي نيستند، ازماقبل توسط گروه هاي مذهبي تاسيس شده اند ولي درطول زمان به موقعيت غير مذهبي تغيير پيدا كرده اند.

دانشگاه مينسوتا دانشگاهي است كه زمين آن اهدايي است . دانشكده هاي موقوفي آمريكا برطبق پيشنيه اشان توسط ايالت مربوطه اشان از نظرزمين ومالي توسعه مي يابند وبه نوبه خود انتظار مي رود زمينه تحصيلات دانشگاهي وهم چنين خدمات كشاورزي براي دانشجويان قابل ومستعد فراهم كنند.

دربيشتر ايالت ها، دانشگاه هاي موفوقي ازيك محوطه دارند. درچنين مكان ها،الگوي معمولي بدين صورت است كه يكي باتعدادي ازاين محوطه ها را به عنوان دانشگاه عنوان دار واصلي مشخص مي سازند. اين دانشگاه ثبت نام كلي و اجراي تعداد وسيعي از برنامه هاي دانشگاهي وحرفه اي ، اهداء درجه دكتري وحمايت از برنامه هاي تحقيق مهم را انجام مي دهد.

دانشگاه مينسوتاچهار محوطه ومين دانشگاهي دارد. زمين اصلي درمي نپوليس (همراه بعضي برنامه ها درخيابان فول نزديك آن قراردارد. زمين دولوت () يك دانشگاه فراگيراست كه برنامه تحقيق درحال توسعه سريع دارد.

دانشگاه هاي فراگير درجات ليسانس وفوق ليسانس درحوزه هاي گوناگون ورشته ها وتخصص هاي مختلف ارائه مي دهند.در هركدام ازسال هايي كه گذشته ؟ از طريق يك مجله ملي بانام گزارش جهاني واخبار ايالات متحده منبع 15 دانشكده ودانشگاه هاي منطقه اي عالي درشمال مركزي امريكا رتبه بندي شده است .

علاوه بردانشگاه هاي دكتري وفراگير، دانشكده هاي چهارساله آزاد هنر، مدارس تخصصي ( به عنوان مثال ، موسيقي ياهنر)، دانشكده تربيت معلم ومجموع اين ها نيز وجود دارد. هم چنين سيستم وسيعي از دانشكده هاي فوق ديپلم كه اكثرا عمومي هستند وجود دارد. دانشكده هاي عمومي اغلب دانشكده دولتي ناميده مي شود ودانشكده هاي خصوصي معمولابه عنوان دانشكده كوچك كه مدرك فوق ديپلم اعطا مي كند تعيين مي گردند دردانشگاه مي نسوتا، تغيير مثبت براي زنان با داد خواست عظيمي اوج گرفت . درسال 1975، يك استاد زن دعوي را طرح كردمبني بر اين كه حق تصدي او به دليل تمايزات جنسي تكذيب شده است . زنان ديگري به او پيوستند واين يك عمل ودعوي دست جمعي درسال 1977 شد. اين برين معنا بود كه اين بحث در مورد نيمي از تمامي اعضاء كروه زنان كه مورد بي توجهي قرار گرفته بودند (اساتيد زن دانشگاه) صادق بود وتمامي اين اعضاء مي بايست جبران شود . اگردادگاه بااين دادخواست موافقت مي كرد، ظلم موجود درمورد بيشترزنان ؟ به اين دادخواست پيوستند. توافقي بين دانشگاه واستادان زن براي دريافت حقوق بيشتر درمورداساتيد زني كه حقوقشان نسبت به مردان در موقعيت مساوي ، كمتراست صورت گرفت . كميسيوني از زنان تشكيل شد ووظيفه آن بهبود وتوسعه.مينه هاي مثبت براي زنان بود. سيستم هاي جديد وروش هائي ابداع شد كه آگاهي ودقت از مزد وحق تصدي وپيشرفت زنان را ايجاب مي كرد. راهنمادي هاي اكيدي درروش هاي تحقيق به منظور دستيابي به موقعيت هاي شغلي براي زنان وافزايش آگاهي آنان صورت گرفت .

درنتيجه در حال حاضردر؟ علاوه بر موقعيت خود من به عنوان جانشين رئيس دانشگاه براي برنامه هاي آكادميك ، 40 درصدروساي دانشكده زن هستند. مثلا زني رئيس خدمات كامپيوتري است وتعدادد زن به عنوان رئيس بخش در بخش هائي مانند زيست شناسي وحوزه مهندسي شيمي كه زنان قبلا در اين پست حضور فعال نداشتند، وجود دارد.

بااين وجود ، به دليل موفقيت نسبي ما، بعضي واكنش هاي شديدي صورت گرفته است . يك رئيس بخش نامه اي به جلسه ملي ارائه داد مبني بر اين كه محيط مايوسي براي سفيد پوستان درفضاي ؟ وجود دارد.

اين چنين اتهامي به اثبات نرسيده.ازطرف ديگر من در معرض يك تهديد جدي بوده ام به طوري كه تشويقي عمومي مبني بر ترور را شامل مي شد. درحالي كه تهديد بي نام صورت گرفته است ولي به طورگسترده اي اعتقاد براين است كه تعدادي استاد مرد پشت اين قضيه هستند. تهديد هاي ديگر زنان بسياري وتعداد اندگي مرد را مورد هدف قرارداده است كه به عنوان كاري فعال براي بالا بردن موقعيت زنان واعضاء اقليت نژادي در محيط دانشگاه ها جلوه مي كرد.

رئيس دانشگاه ، رئيس وصدها استاد خوب در دانشگاه عصبانيت خودشان را از اين وقايع نشان داده اند وروي اقدامات مثبت در حهت استخدام وحفظ زنان واقعيت ها تاكيد بيشتري نشان دادند. حتي در طي بحران اخير بودجه،تمامي مديران متذكر شدند كه شكاف پيشنهادي نمي تواند پيشرفت هاي اخير در رابطه بااين گروه هاي حفاظت شده را موردمخاطره قرار دهد.

اگر جه در ايالات متحده دانشكده هاي دولتي مورد حمايت عمومي قرار مي گيرند، دانشكده هاي خصوصي از كمك مستقيم ايالت كمتر برخوردار مي شوند.

دانشكده هاي خصوصي از كمك اتحاديه به دانشجويان از طريق حداقل تخصص ازبعضي دولت هاي ايالت وياكمك هزينه تحقيق برخوردارمي شوند.

كانادا كه هزاران مايل مرز مشترك با ايالت متحده دارد، بين اين مرزها دانشجو واستاد رد وبدل مي كند. اگرچه تشابهات زيادي در سيستم آموزش عالي بين اين دو كشور وجود داردولي تفاوت هاي قابل توجهي نيز ديده مي شود.خصوصا امروزه در كانادا تقريباتمامي كالج ها ودانشگاه ها دولتي هستند. فقط چند موسسه خصوصي كوچك ومذهبي وجود دارد. كادا 110 موسسه آموزش عالي دارد.دانشگاه ها شامل موسساتي با برنامه تحصيلي 4 ساله هستند، كالج ها موسسات 2 ساله فرضي هستند.

ج) زنان درمديريت آموزش عالي در ايالات متحده

تعدادي متصدي اجرائي رئيس زن در كالج هاودانشگاه هاي آمريكا بطور باور نكردني طي 17 سال گذشته از148 عدد در سال 1975 به 348 عدد در اواسط سال 1992 افزايش پيدا كرده است .اگر چه بيشترين ميزان افزايش باور نكردني در بخش دولتي بوده است كه از 16 نفر درسال 1975 به 164 نفر درسال 1992 رسيده است . بقيه 184 نفر رئيس اجرائي در كالج و موسسات خصوصي توسط زنان اداره مي شود.

يك دليلي كه زنان در طول تاريخ در دستيابي به موقعيت هاي بالا دركالج هاي خصوصي بيشتر اركالج هاي دولتي موفق بوده اند اين است كه تعداد ازمدارس خصوصي كه زنان درآنجا مدير مدرسه بودند، ازطريق صف مذهبي مديريت مي شود واغلب منحصرا مخصوص دانش آموزان زن بوده است .

از آوريل 1992 ، 12 درصد مديران اجرائي موسسات معتبرمنطقه اي زن هستند. از اين تعداد 21 درصدآن هااعضاي فرقه مذهبي هستند. نسبت مديران زن يا روساي دانشكده كه داهبه هستند طي دو دهه اخيركم شده است .اين كاهش تا حدودي به دليل اين حقيقت است كه بسياري از كالج هاي كاتوليك گذشته ازحالت فرقه اي بيرون آمده اند‌ (مانند بسياري از كالج هاي پروتستاني گذشته ) ولي بيش از آن بسياري از نتيجه افزايش تعداد زنان در مقام مدير موسسات دولتي وغير مذهبي خصوصي است . بيشتر افزايش در سطح كالج عوام بوده است كه تقريبا ده برابر بين سال هاي 1975 و1992 از 11 به 106 نفر رئيس زن افزايش مشابه در موسسات دولتي 4 ساله بوده است كه از 5 نفر مديران به 85 نفر رسيده است .

با اين وجود، تصوراين تغيير در تعداد افرادنسبت به ضمانت براي اين تغيير خوشايندتر است . بك ترديدي بين مديران اجرائي زن امريكائي بوجود آمده ودرحال رشد است .

بعضي براين كه رياست كالج هائي كه براي زنان امكان پذير شده است به طورغير متجانسي درمورد كالج هاي كم اعتبار ياكالج كاي دوراني مشكلات مالي مي باشد. عمدتا انتخاب زنان به عنوان مدير اجرائي درمورد موسسات معتبر مشهور، بزرگ ويا دارا نيست . اگرچه استثنائات مشهودي هم دراين رابطه وجود دارد.

همان گونه كه برنيس سندلز اشاره كرده است ، دررابطه باحضور زنان استاد ومدير، هرچه موسسه معتبرترباشدوياداراي رتبه بالاتري باشد تعداد زنان كمتراست . هم چنين خيلي از روساي كالج ها موافقند كه هنوز براي زنان خيلي مشكل است كه به عنوان مدير موسسات معتبر انتخاب شوند.

به منظور بررسي اين كه آيا تفاوت هاي كيفي درموسساتي كه مردان درآن هامديريت مي كنند در مقايسه با موسساتي كه توسط زنان مديريت مي شود، وجود دارد يا نه، مي بايست دو موضوع را مورد توجه قرار داد. اول ، چه فرضيه اي مي تواند اين تفاوت ها را شرح دهد؟ دوم ، تفاوت هاي كيفي چگونه مي توانند درموسسات به طور عاقلانه تشخيص داده شوند، به طور عمومي مورد توافق قرار بگيرند و اندازه گيري شوند؟

عموما در كالج هاي دولتي وخصوصي روساي كالج توسط هيئت علمي انتخاب مي شوند. در ايالات باسيستم دولتي مربوطه ، ورودي دانشكده هاي شخصي وورودي كالج هااز طريق سيستم رياست انتخاب مي شوند. اين انتخاب از طريق ليستي ازافرادي كه توسط كميته تحقيق پيشنهاد شده اند وشامل اساتيد هستند صورت مي گيرد ودر دانشكده هاي شخصي از طريق پرسشنامه انجام مي گيرد.

همان طور كه دوناشاوليك وجودس تاچتون اشاره مي كنند، اعتماد وتوافق عوامل كليدي هستند.مديران ارشد دانشگاه مانند هر جاي ديگري توسط مديران قبلي انتخاب مي شوند زيرااين گونه تصور مي شودكه آن هامي توانند از ارزش هاي موسسه حمايت كرده وباعث پيشرفت آن شوند. هم چنين ماخيلي راحت وآسان مي توانيم با كساني كه خيلي شبيه خودمان هستند ارتباط برقرار كنيم .

عوامل اعتماد وتوافق در دستيابي زنان به موقعيت هاي بالاي دانشگاهي مهم هستند. كساني كه رئيس كالج خودشان را انتخاب مي كنندمي خواهند بارئيس جديد احساس راحتي كنند، گلف بازي كنند يا دربازي فوتبال كالج باهم شركت داشته باشند. اعضاي كميته تحقيق رياست توانائي كانديدا را مورد توجه قرار مي دهند تا سرمايه اهدايي به كالج هاي خصوصي را افزايش دهنديا اين كه به منظور كسب زحمات دولت با قانون گذاران همكاري داشته باشند. در دانشگاه هاي بزرك كارهاي زيادي براي جذب سرمايه گذاري بخش بزرگ دولتي وخصوصي روي پروژه اي تحقيق ، انجام مي گيرد.

مشهورترين وبهترين كالج ها در ايالات متحده آنهائي هستند كه يكي از مقوله هاي زير را در برداشته باشد كمك هاي فراوان اهدائي داشته باشند. بيشترين تحقيقات ساليانه خاريجي را موردحمايت قراردهند، بيشترين رقابت هاي ورزش رابرنامه ريزي مي كنند و استانداردهاي سخت را پذيرفته باشند. اگر چه توافقي روي پذيرش گزينش ها صورت نگرفته است ولي روي اندازه هاي سه مقوله اول توافق وجود دارد.هم چنين مواردمشكل زايي براي زنان وجود دارد زير به زنان به عنوان مديران موسسه ورزشي، تحقيقاتي ،بودجه ، افزايش سرايه وموسسات موقوفي ، اطمينان كامل وجود ندارد.

فوتبال وبسكتبال دانشگاهي هنوز در اختيارمردان است . بين كالج هائي كه در زمينه رقابت هاي ورزشي فعال هستند فقط يكي ازآن هادر كل كشورتوسط يك زن مديريت مي شود.

هنوز زنان در زمينه مالي نسبت به مردان كم تجربه تر پنداشته مي شوند. حتي تعداد زنان متصدي امورمالي كالج نسبت به روساي زن دانشكده كمتراست . بعضي از كانديداي زن براي موقعيت هاي رياست ادعا مي كنندكه آن ها خيلي بيشتر از مردان كانديدا در رابطه با مسائل مالي مورد سئوال قرارمي كيرند.

در زمينه تحقيق ، زنان گام هاي زيادي برداشته اند. اگرچه برپائي تحقيق توسط مردان اداره مي شود. بيشترين بودجه به علوم سمت اختصاص مي يابد كه تعداد زنان در اين زمينه خيلي كمتراز علوم اجتماعي وانساني است عدم حضور زنان به طور جدي در زمينه هائي مانند رياضيات و علوم فيزيكي ديده مي شود به طوري كه اعطاء درجه دكتري در هررشته اي در سال هاي 90-1989 به زنان بوده است . ودرزمينه مهندسي كمتراز 9 درصددكترا زن بودند. در سطوح حرفه اي دراين زمينه هاحضور زنان خصوصا در رابطه با كسي كه رتبه هاي مربي راتا سطح استاد كامل طي مي كند تا زماني كه تحقيق به طور عمده اي تحت نفوذ مردان است ، زنان راي مديريت خوب به اين شكل زندگي دانشگاهي مورد اعتماد قرارنخواهندگرفت . بنابراين نسبت به مردان مشكلات بيشتري دركسب رياست در دانشگاه هاي تحقيقاتي خواهند داشت .

معمولا چهار متغير در بررسي ارتباط بين ورزش ، دارايي ، تحقيق وانتخاب زنان به عنوان رئيس اجرائي مورد توجه قرار مي گيرد.

1- درصد اعطاي دكتري به موسساتي كه توسط زنان مديريت مي شود.

2- درصد موسسات تحقيقاتي كه توسط زنان مديريت مي شود.

3- درصدموسسات بابيشترين اهداء كه توسط زنان مديريت مي شود.

4- درصدموسسات انجمن ملي ورزشي دانشگاهي1كه توسط زنان مديريت مي شود.

اگرچه خيلي از دانشگاه هاي ايالات متحده ممكن است تعداد خيلي محدودي برنامه يا دانش جوي دكتري ، داشته باشند ولي تعداد محدودي از دانشگاه ها درجه دكتري را اعطا مي كنند. موسساتي وجود داردكه ساليانه بيشتر از20 درجه دكتري درحداقل يك رشته و10 يا بيشتردرجه دكتري در 3 يا بيشتر رشته اعطا مي كنند.

يافته هانشان مي دهد كه در سال 1992 بين 213 دانشگاه آمريكايي كه درجه دكتري اهدا مي كردند فقط 11 عدد آن ها يعني در حدود1/5 درصد مدير اجراي زن داشتند.

وضعيت زنان در مديريت موسسات تحقيقاتي بهتراز اين نيست . فقط دو زن براي 4/4 درصد سهم زنان درموسساتي كه به عنوان تحقيق 1 اختصاص داده شدند، مديريت كردند . اين عنوان بالاترين عنوان درزمينه تحقيق است . اين موسسات برنامه هاي ليسانس كامل دارند ومتعهد به فارغ لاتحصيل كردن درجه دكتري هستند. اين موسسات درسال 1987 حداقل 5/33 ميليون دلاراز حمايت هاي دولت برخوردارشدند و حداقل ساليانه 50 درجه دكتريا عطا كردند. سه زن براي 1/5 درصد سهم زنان، مديريت دانشگاه هائي راكه عضو انجمن دانشگاه هاي امريكائي بودند، به عهده گرفتند.

درمورد ورزش هاي تمام وقت ، زنان حتي كمتراز اين مورد توجه قرار مي گيرند. كالج هائي با تيم هاي ورزشي قوي درآمدهاي قابل توجهي از فروش بليت يا مجله در زمينه مسابقات كسب مي كنند. در ايالات متحده ، ايسگاه هاي تلوزيون و راديو اين امتياز رابه كالج ها مي دهند كه اخبار مسابقات را لحظه به لحظه پخش كنند. علاوه براين درآمد برنامه هاي موفق ورزشي تاثير مثبتي روي اهداء كنندگان آينده دارد وباعث مي شود سرمايه گذاران دولتي مدرس مربوطه رابيشتر حمايت كنند.

كالج هاي ورزشي تمام وقت به دلايل متعددي مانندعدم رهبري مناسب توسط مربيان ، گزارشات آموزشگاهي وهزينه هاي زياد بي ارزش توسط دانشجويان مورد بررسي زيادي قرار گرفتند. بعضي ازمربيان از رئيس كالج پول بيشتري دريافت مي كنند مصوصا در ارتباط با فارغ التحصيلان ومتوليان اصلي ومهم قدرت بيشتري از خودنشان مي دهند.مربيان ومديران ورزش در موقعيت هاي مواجهه روساي دانشگاه را دخيل نمي دارند.

از آنجا ئي كه بسكتبال وفوتبال مردان دو ورزش پردرآمد هستند، متوليان وصاحب منصبان سيستم اطمينان كافي به توانايي زمان درحمايت مناسب ازاين چنين ورزش هائي يا مديريت ارتباطات بالقوه خشن ، ندارند. مطمئنا اين موضوع دليل اصلي براي حضور4/2 درصد زنان فقط در كالج از297 كالج در بخش 1 مي باشد.

چنين تصويري در رابطه با اهداء وكمك هاي افراد نيز مي باشد. از بين 100 كالج و دانشگاه بابيشترين ميزان اهداء ، فقط 5 عدد توسط زنان مديريت مي شوند كه اين مقدار 5 درصد را شامل مي شود وسه تااز آن ها كالج هاي خصوصي زنانه بودند.

شواهد ثابت مي كند كه درايالات متحده زنان به طور غير متجانسي براي مديريت كالج هاي كم رتبه ، كالج هائي كه منشاء تحقيقاتي كمي دارند وكالج هائي كه مسابقات ورزشي وكمك هاي مالي اهداء شده كمتري دارند، انتخاب مي شوند.

دركانادا، زنان دركسب موقعيت رئيس اجرايي ضعيف هستند( درقسمت فرانسه زنان كانادا؟ ودرقسمت انگلسي زنان ؟ ناميده مي شود). فقط 4 عدد از 110 دانشگاه و كالج توسط زنان مديريت مي شوند.

طبق نظر مارلين تمي لر، رئيس انجمن كانادايي موقعيت اساتيد دانشگاه از كميته زنان ، ارزيابي عمومي از دانشگاه هاي با سواد وخوب كانادا اين موضوع رانشان مي دهد كه آموزش عالي دركانادا نسبت به آموزش عالي درامريكا تغيير زيادي پيدا نكرده است .

بااين حال هيج كس شك ندارد كه تغيير درحال انجام است . الزام تغيير يك الزام ملي است تحت عمل تساوي حقوق استخدام دولتي به طوري كه تمام موسسات نيازدارند در تغيير فرآيند شركت كنند.

همزمان فرآيند، زنان كانادايي بيان مي كنند كه كشورشان پيشرفت زيادي بيرون از دانشگاه براي انان انجام داده است . دردهه 1970 ، كانادا كميسيون سلطنتي در رابطه باموقعيت زنان تشكيل داد. اين كميسيون ونظريات آن نقش كليدي در ايجاد وسرعت بخشيدن به فرآيند طرفداري از حقوق زنان درانجمن زنان داشته است وارتباطات اين انجمن بادولت فدرال درسال هاي بعدي اميد است كه تاثير اين تغييرات درمديريت آموزش عالي محسوس شود.

د) – چشم اندازي به آينده براي افزايش مشاركت زنان درمديريت آموزش عالي

نهايتا اجازه دهيد به پيش بيني افزايش مشاركت زنان مديريت آموزش عالي نگاهي بياندازيم . يك علامت خيلي مثبت اين است كه زنان به عنوان روساي كالج دانشگاه ها شناخته مي شوند. تقريبا از 140 رئيس اجرايي در 6 ماه اول سال 1992 در ايالات متحده 28 درصد زن بودند. اگراين ميزان ادامه يابد، سهم كلي زنان در رياست به طورقابل توجهي افزايش خواهد يافت .

نشانه مثبت ديگراين است كه زنان نسبت به گذشته موقعيت هاي كليدي بيشتري رادردست مي گيرند به طوري كه عده زنان دردسترس وباتجربه افزايش مي يابد. به عنوان مثال طي سال هاي داشنگاهي 88-1987، 17 درصد مديران اجرايي زن بودند. اين موقعيتي است كه عموما مقدمه اي براي رسيدن به درجه رياست مي باشد.

امكانات بهبود يافته براي زمان در بعهده گرفتن موقعيت رياست در كالج ودانشگاه ها به عوامل متعددي بستگي دارد. اين عوامل شامل تاثير شانس تساوي در قانون استخدام كه از سال 1972 شروع شده است ، دفاع وحمايت از سازمان هاي كليدي وحرفه اي زنان مانند انجمن زنان دانشگاهي قانون امريكا، برنامه ريزي براي آموزش درمهارت هاي رياست مانند موسسه تابستاني آمريكابراي زنان درمديريت آموزش عالي ، مي باشد.

مهم تر از اين موارد، تاثير روي توسعه رياست زنان مي باشد كه توسط انجمن هاي ملي دانشگاهي انجام گرفته است . خصوصا انجمن كالج هاي عمومي وكوچك امريكا، از طريق موسسه ملي توسعه رياست ، پيشرفت زنان را مورد تاكيد قرار داد. انجمن كالج هاي آمريكااز طريق پروژه اي روي موقعيت زنان كه اخيرا كنار گذاشته شده است ، آگاهي لازم نسبت به مشكلاتي كه زنان از كلاس تاآزمايشگاه در دستيابي به مقام رياست دانشگاه مشكلاتي كه زنان با آن روبرو هستند، ايجاد مي كند.

بهترازهمه ، نقش مقام زنانه درآموزش عالي انجمن آموزش امريكا؟ است . يك سازمان حفاظتي براي بقيه سازمان هاي آموزش عالي است . اين سازمان تمامي بخش هاي مختلف آموزش عالي است . اين سازمان تمامي بخش هاي مختلف آموزش عالي در ايالات متحده را نشان مي دهد.

اداره ؟ زنان بااستفاده از اعتبار سازمان ، برنامه ملي تشخيص هويت راكه محكمه هاي ملي را توسعه داد به منظور پيشرفت زنان وتوسعه جلسات دعوي كوچك ودرنهايت نشان دادن حضور زنان مدير دربرمي گيرد.

از آغاز اين برنامه ها درسال 1977 ، بيش از 700 مدير زن بالا رتبه دراين محكمه ها شركت داشته اند. بيشاز 90 زن رئيس دانشگاه قبل ازانتقال پشت مدير اجرايي اين شك وجود دارد كه شغل آن ها بيشتر ازتوجه ، كمك ، شبكه ارتباطي وآگاهي كه برنامه هاي فراهم مي كند ، تاخير مي پذيرد.

دو پيشرفت خيلي مهم ديگر به تاكيد روي موضوع تساوي حقوق زنان در آموزش عالي كمك كردند. يكي از آن ها پيشرت برنامه هاي تحصيلاتي زنان وبخش هاي كالج ها دركشورمي باشد. اگر چه درحال حاضر درايالات متحده روي درستي وقانوني بودن برنامه هاي دانشگاهي مانند طرفداران از تحصيلات زنان براي موقعيت هاي خاص بث و مناظره وجود دارد، حور زياد دانش جويان واساتيد درمطالعه موضوعات مربوط به زنان هسته اصلي محيط هاي دانشگاهي است كه نسبت به تساوي حقوق زن ومرد حساس هستندپيشرفت دوم ايجاد كميسيون زنان در كالج ها وانشگاه هاي زيادي بوده است . اين كميسيون ها روي موضوع خط مشي تاكيد دارند وپيشرفت كاري موسسات در جهت كسب تساوي جنسيت را مورد توجه قرار مي دهند. كميسيون راهبرد هاي كميته ها را از طريق مصاحبه بامتقاضيان موقعيت هاي استادي ومديريتي مورد بررسي قرارمي دهد تااز منصف بودن راهبردها اطمينان حاصل كند. آن هاكانديدا رامورد سئوال قرار مي دهند تاآن ها رابراي پست هاي حساس ومهم آزمايش كنند. اين كميسيون ها تخطي از تساوي جنسيت را مورد اعتراض قرارمي دهند آن ها ازتغييرات مثبت حمايت مي كنند.

كميسيون زنان در كانادا نيز از اهميت فوق العاده اي برخورداراست . كميسيون سلطنتي در رابطه با موقعيت زنان وموقعيت ؟ كميته زنان نقش كليدي در پيشنهاد خط مشي وايجاد اميد وانرژي براي كساني كه در تلاش هايشان تنها گذاشته شدند، ايفا مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

  انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 187

دیدگاه های کاربران (0)

طرح سه بعدی آچار سه نظام دریل

طرح سه بعدی آچار سه نظام دریل

آچار سه نظام چیست؟ در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند در تراشکاری از سه‌نظام برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی برروی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار برروی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، ... ...

دانلود مقاله در مورد کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری

عنوان مقاله : کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری قالب بندی : Word صفحات : 14 ص شرح مختصر : عکسبرداری هوایی ، تفکیکی نسبتاً جدید است که تاریخ آن کم و بیش مقارن با پیدایش هنر و علم عکاسی و همچنین صنعت هوانوردی است. اولین گزارش کتبی اختراع فن عکاسی به آکادمی علوم و هنرهای فرانسه ...

دانلود مقاله مدیریت پسماندهای روستایی (pdf)

عنوان مقاله : مدیریت پسماندهای روستایی قالب بندی : PDF صفحات :  22 ص شرح مختصر : ارتقاي سلامتي افراد جامعه يکي از مهمترين مسائل اساسي هر کشور، ارتقاي سلامتي افراد آن جامعه است که بايد از ابعاد مختلف از جمله رواني مورد توجه قرار گيرد. وظيفه اصلي بهداشت رواني تأمين سلامت فکر و ...

دانلود مقاله تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان

عنوان پروژه : تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان قالب بندی : word  صفحات : شرح مختصر : بی شك وجود موزه به عنوان یك نهاد فرهنگی در اجتماع بسیار ضروری است فرهنگ هر جامعه یك مفهوم كلی است و تمامی ارزش‌ها و یافته‌های معنوی مردمان آن جامعه را در بر می‌گیرد. پس فرهنگ. ...

دانلود گزارش کار آموزی اجرای کارهای ساختمانی

عنوان  :  گزارش کار آموزی اجرای کارهای ساختمانی قالب بندی : Word صفحات : شرح مختصر : اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را ...

دانلود مقاله طراحی و نور پردازی استخر ها‎

عنوان مقاله : طراحی و نور پردازی استخر ها‎ قالب بندی : PDF  صفحات : 59 ص شرح مختصر : در استخرهای شنا؛ استخرهای تزیینی، جکوزی ها، سونای خشک و سونای بخار به دلیل خاصیت رسانایی آب و ماهیت مرطوب فضای استخر،احتمال ایجاد شوک الکتریکی و آسیب های جانی بسیار زیاد است .تاثیر شوک ...

دانلود مقاله آشنایی با تاسیسات الکتریکی

آشنايي با جريان سه فاز جريان سه فاز در مداري كه سيم بندي القاء شونده آن (آرميچر) از سه دسته سيم پيچ جدا كه هر كدام نسبت به هم 120 درجه الكتريكي اختلاف فاز دارند تهيه مي شود. انواع اتصال در سيستم سه فاز . در سيستم سه فاز معمولاً‌ از سه نوع اتصال استفاده مي شود : الف- اتصال ستاره ب- ...

دانلود مراحل مختلف تصفیه آب در تصفیه خانه(word)

عنوان مقاله : مراحل مختلف تصفیه آب در تصفیه خانه قالب بندی : Word صفحات : 112 ص شرح مختصر : آب ماده‌اي فراوان در كره زمين است. به شكلهاي مختلفي همچون دريا، باران، رودخانه و … ديده مي‌شود. آب در چرخه خود، مرتباً از حالتي به حالت ديگر تبديل مي‌شود اما از بين نمي‌رود. هر ...

پاورپوینت بررسی سبک معماری نئوکلاسیک - همراه با هدیه ویژه

پاورپوینت بررسی سبک معماری نئوکلاسیک - همراه با هدیه ویژه

  فرمت فایل اصلی : پاورپوینت ( ppt ) حجم درحالت فشرده : 1.97 مگابایت تعداد صفحات فایل : 33 اسلاید هدیه محصول : فایل پاورپوینت بررسی معماری سبک رازی-24 اسلاید هردوفایل (فایل اصلی و هدیه) در یک فایل زیپ (zip-winrar) قرار گرفته است.     پاورپوینت بررسی سبک معماری ... ...

دانلود پاورپوینت نامه نگاری

دانلود پاورپوینت نامه نگاری

دانلود پاورپوینت نامه نگاری قسمتی از متن.... عناوین موضوعات کارگاه نامه نگاری و مکاتبات اداری آشنایی با تقسیم بندی نامه ها ریخت شناسی نامه ها شیوه نگارش نامه ها انواع نامه های اداری و مراحل تهیه آنها اصطلاح شناسی مکاتبات اداری نامه ها و شکایات حقوقی اسناد و نوشته های ... ...

انواع خوردگی و راه¬های جلوگیری از آن

انواع خوردگی و راه¬های جلوگیری از آن

چکیده بررسی انواع خوردگی و راه­های جلوگیری از آن به پیشرفت صنعتی و اقتصادی کمک می­کند. در این پروژه مکانیزم انواع خوردگی و چگونگی حفاظت قطعات،به خصوص قطعات فولادی، در برابر آن با ابزار های موجود مورد بررسی قرار می­دهد. همچنین برای شناخت بهتر مکانیزم انواع خوردگی به بررسی ... ...

حل المسائل کتاب تئوری ماشین و مکانیزم ها، ویرایش چهارم (نسخه Si)، نگارش پناک، شیگلی و یوئیکر

حل المسائل کتاب تئوری ماشین و مکانیزم ها، ویرایش چهارم (نسخه Si)، نگارش پناک، شیگلی و یوئیکر

پاسخ تشریحی تمرین های کتاب تئوری ماشین و مکانیزم ها، ویرایش چهارم، نگارش پناک، شیگلی و یوئیکر با نام انگلیسی: Theory Of Machine And Mechanisms Si Edition solution manual, 4th Ed. by Gordon R. Pennock & Joseph E. Shigley John J. Uicker این مجموعه شامل پاسخ تشریحی تمرین ... ...

سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش

سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش

حجم فایل : 1.5 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 32 بنام خدا سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش قلب ورزشکارديد گاه تاريخي “قلب ورزشکار نقش مهمي در توانايي انجام کارهاي عضلاني بيشينه بازي مي کند”اين نکته اولين بار در اوايل قرن 17 مورد توجه Giovanni Lancisi پدر ... ...

فیزیک دوم دبیرستان   فصل 5 چگالی

فیزیک دوم دبیرستان فصل 5 چگالی

حجم فایل : 625.8 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 9 بنام خدا فیزیک دوم دبیرستانفصل 5(چگالی) جرم یکای حجم هر جسم را چگالی یا جرم حجمی نامیده و با نشان می دهیم و یکای آن در SI ، است. بنابراین : چگالی جسم نمونه جدول چگالی اجسام جرم یک لیتر آب چند کیلوگرم است؟ مثال ... ...

نمونه سوالات برق صنعتی و تابلو برق فنی حرفه ای | همچنین 700 نکته برق صنعتی

نمونه سوالات برق صنعتی و تابلو برق فنی حرفه ای | همچنین 700 نکته برق صنعتی

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان  فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد فایل های داخل این مجموعه :  مجموعه ی 1125 سوال چهارگزینه ای در خصوص برق صنعتی درجه 1و2 و تابلو برق فنی حرفه ای با کلید هفتصد ... ...

تمامی مقاله تحقیق گزارش کار آزمایشگاه را از سایت ما دانلود کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما