تحقیق دانشجویی

تحقیق دانشجویی

پاورپوینت مقاله تحقیق و پروژه دانشجویی با قیمت مناسب تر از کافی نت،راحت و بی دردسر تحقیق های خود را از سایت ما دانلود کنید.

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 92
  • بازدید دیروز : 65
  • بازدید کل : 319564

نقش زمان درمديرت آموزش عالي كشور نيجريه


نيجريه

 

نقش زمان درمديرت آموزش عالي كشور نيجريه

مقدمه:

زمان درهيچ نقطه اي از جهان به راحتي تحصيل نكرده اند. دسترسي زمان به آموزش آنقدر محدود بود كه تصور مي‌شد ، امري غير ممكن باشد. فشار حاصل از تبعيض در آموزش كه بعلت فقر والدين است . راز نان به روش مي‌كشند. فرصت هاي مساوي براي اوالاد دختر وپسر وجود ندارد. حتي در بعضي از فرهنگ ها: تحصيل فرزندان دختر قدغن شده است ، چون آنچه از آن ها انتظار مي‌رود ازدواجي زود هنگام با خواستگاري پير ولي پوداراست . مبلغ دريافت شده به عنوان شير بها؟؟؟ كه به خانواده عروس اهدا مي‌شود، براي تحصيل پسران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. چون آن ها هستند كه نام خانواده را حفظ مي‌كنند وباعث بقاء نسل مي‌شوند. بنابراين آموزش دختران به نفع برادرانشان به تاخير مي‌افتد وچه بسا كاملا ناديده گرفته مي‌شود. آماري كه يونسكو در سال 1988 ثبت كرده ، نشان مي‌دهد كه 63% جمعيت افراد بيسواد زنان بوده اند. اين ارقام ميزان تبعيضي كه عليه زنان در امر آموزش وجود داشته رامشخص مي‌كند.

چنين رسم ناخواشايندي مسلتزم اين بوده حه درحوزه آموزش ومنافع مرتبط به آن زنان با فاصله زيادي پشت سر همتاي مذكر شان قرار بگيرد هرزمان كه والدين استطاعت مي‌يافتند، زنان به فراگيري حرفه هايي نظيرپرستاري ، معلمي‌، تدارك غذا و مانند آن تشويق مي‌شدند وبه اين ترتيب در جايگاهي كمي‌بالاتر از آشپزخاه قرار مي‌رفتند، يا در بهترين حالت درسنين قبل ازبازنشستگي به سطح مديريت مياني ؟؟؟؟ نائل مي‌شدند.

در اواسط اولين دهه ازقرن بيستم ، يك حس آگاهانه در ميان تعداد حدودي از زنان جريان پيدا كرد. اين زنان احساس مي‌كردند ارزيابي مجدد اهداف وآرزوهاي زنان روشنفگر ضرورتي اتناب ناپذير است وبه اين نتبجه رسيدند كه مي‌بايست به سمت موقعيت هاي عالي مديريت حركت كنند. شكي نيست كه سريعترين ومطمئن ترين راه براي حفظ موقعيت مديريتي در همه مسيرهاي زندگي از جمله موسسات آموزش عالي ما نيازمنددستيابي به سطوح بالاي تحصيلي است . هرچه مقطع تحصيلي بالاتر باشد، شرايط بهتري براي رسيدن به بالاترين موقعيت مديريت فراهم مي‌شود. در مقايسه با مردان ، تنها در صد كوچكي از زنان به مقاطع تحصيلي مورد نيازمديريت موسسات آموزش عالي وسايرحوزه هايي كه بشر براي آن تلاش مي‌كند، دست يافته اند. حتي همين تعداد كم كه مجهز به ملزومات پست مديريت هستند ، به علت هويت جنسي آن را به راحتي به دست نمي‌آورند. چنانكه انتظارمي‌رود، جنس مذكر كه خودش را جدا از لحاظ فكري ورووحي و چه از نظرجسمي‌موجود برتري است ، حاضرنبود، « حق مسلم » خود را برروي سيني طلائي به اين نسل جديد زنان تقديم كند. بنابراين مصمم شدند موانعي را ايجاد كنند تا در حد امكان از پيوستن زنان به جمع نخبگاني كه در سطوح بالاي مديريتي قرار دارند، جلوگيري كنند .بيشتر زنان بعلت والدين تحصيل نكرده ،مشاوره ضعيف شغلي ، ازدواچ زود هنگام وزايمان بچه، نا آگاهي ، فقر ، تبعيض جنسيتي دركنارساير عوامل ، موفق به كسب حق تحصيل در حدمشاغل مديريتي نمي‌شوند. تعداد كمي‌كه علي رغم موانع ذكر شده ، به سطح مناسبي از آموزش دست مي‌يابند كه آن ها را براي شغل مديريت آماده مي‌كند، با انواع جديدي از موانع روبرو مي‌شوند كه براي رسيدن به قله مي‌بايست بر آن ها فائق شوند.

يك تحقيق از دانشگاه نبين ونيجريه

دانشگاه ها كه در راس موسسات آموزشي قرار دارند، قادرند براي سازمان هاي دولتي ، تشكيلاتخصوصي وشركت هاي تجاري كارمندان ماهر وحرفه اي تريبيت كنند. پس سهم بزرگي در رشد اقتصادي وتغيير شكل سياسي ملت ها به عهده دارند. در بيشتركشورهااغلب نيروي انساني سطح بالا از دانشگاه ها نشات گرفته اند.

اما تحصيلات دانشگاهي هميشه به نفع مردان بوده است. شمار زناني كه پستهاي عملي و اجرايي در دانشگاهها دارند، از مردان معادل آنها كمتر است. ومنجر به تعداد اندك زماني شده درنهايت پستهاي سياست گذاري دانشگاهها به آنها واگذار مي‌شود. اين روند موضوع موردعلاقة بسياري از زناني است كه اعتقاد دارند مي‌بايست در توسعه و سياست گذاري دانشگاه، نقش معني داري داشته باشند. آژانس توسعة بين المللي كانادا (CIDA) درسال 1985 برنامه اي ترتيب داد تا در غالب يك نشست در تورنتو به بررسي معضل تعداد ناچيز زنان در جايگاههاي سياست گذاري و درصد پستهاي اجرايي بپردازد و فاكتورهاي مختلف دخيل در آن را بررسي كند. و در ادامة آن جامعة دانشگاههاي كشورهاي مشترك المنافع (ACU) و آژانس توسعة بين المللي كانادا، براي تربيت رهبران زن توانمند در امر مديريت دانشگاه، كارگاههاي محلي را در شهر بمبئي هند در سال 1986 و 1988 ترتيب دادند. دراين نشست ها نمايندگان دانشگاههاي آفريقايي شرقي و جنوبي حضور داشتند. دراين بررسي مشخص شد كه نواحي آفريقا نياز به ايجاد شرايط خاصي دارد كه در رأس آنها دانشگاه بنين در نيجريه مدنظر قرارگرفت. نياز به شناخت شرايط ويژه در منطقة غرب آفريقا منجر به انجام اين تحقيق شد كه همة اعضاء رده بالاي علمي‌و اجرايي كاركنان زن دانشگاه بنين، شهربنين و در ارتباط با دانشگاه بنين و نيجريه انجام پذيرفته است. نيجريه موضوع تحقيق بودند. پرسش نامه ها تهيه شد و اطلاعات ارائه شده توسط اين زنان، موانع تحصيل زنان در نيجريه، مشكلاتي كه زنان در كسب پستهاي علمي‌و حرفه اي با آن مواجه بودند، نوع مهارتهايي كه زنان نياز داشتند تا مديران لايقي بشوند، مشكلات آنها در حفظ پستهاي اجرايي و اينكه تعليم زنان مي‌بايست درجهت پستهاي اجرايي باشد، را مشخص كرد.

درجدول شمارة 1 توزيع جنسيتي كاركنان علمي‌و اجرايي دانشگاه بنين نشان داده شده است.

 

جدول I

آماركاركنان دانشگاه بنين (1992)

سمت جنسيت

علمي‌ مردان زنان كلي

غيرعلمي 553 94 647

كلي 981 247 228/1

آمارنشان مي‌دهد، تعداد كاركنان ارشد دانشگاه 228/1 نفر مي‌باشد. بررسي بيشتر تعداد نفرات كاركنان علمي‌نشان مي‌دهد، همة اساتيد تمام وقت Full Professors مرد هستند. از 35 دانشيار، 31نفر مرد و 4نفر زن هستند. اگر چه معاون دانشگاه زن است.

247 كارمند ارشد زن (چه علمي‌و چه غيرعلمي) مصاحبه شدند و 217نفرشان فرمها را پركردند و مورد بررسي قرارگرفت. جدول هاي II تا XI جوابهاي گوناگون آنها را نشان مي‌دهد.

 

جدول II

عواملي كه در نيجريه دسترسي زنان به آموزش اثر منفي دارند

217 پاسخ موافق

1 مردان در امر تحصيل ترجيح داده مي‌شوند 191

2 ازدواجهاي زودهنگام/ درسنين كم/ اجباري 160

(به دلايل مذهبي، فرهنگي و اقتصادي)

3 نگرش كليشه اي جنسي به وظايف و مشاغل 132

4 اعتقاد به عدم حفظ نام خانواده توسط زنان 86

5 فقر 76

6 عدم آموزش صحيح والدين 46

7 بارداري هاي زودهنگام / ناخواسته 26

8 زايمان بچه 12

9 آزار جنسي 12


جدول III

عواملي كه مانع پيشرفت علمي‌و فوق تخصصي زنان مي‌شوند

217 پاسخ موافق

1 تولد / تربيت فرزند 139

2 تبعيض توسط همتاي مرد (تبعيض جنسيتي) 134

3 عادت ذاتي و رواني جنس دوم بودن 122

(خودباوري منفي زنان)

4 وظايف اجتماعي/ خانوادگي 114

5 درك نشدن ازطرف شوهران 23

6 دلايل اقتصادي 23

7 آزار جنسي 12

8 فشارهاي اجتماعي وارد شده بر زنان مجرد كه آنها را از فعاليت 4

حرفه اي دور مي‌كند


جدول IV

مفهوم حضور زن در دست يابي به مديريت: «زن بودن در حوزة موفقيت مديريتي به چه معناست؟»

217 پاسخ موافق

1 مفهوم آن كار سخت مي‌باشد 133

2 يعني اينكه زني بايد با خطرات نافرماني از مردان مواجه شود 124

3 به اين مفهوم است كه زن مي‌بايست كاربيشتري را به عهده بگيرد 75

4 مفهوم خاصي ندارد، چون زنان ذاتاً مدير هستند 35

5 يعني مزيت، شرافت، صداقت و لياقت 34

6 يعني قاطعيت 34

7 يعني وظايف بيشتر و چالش بيش از حد 32

8 يعني هرزني براي موفقيت در امر مديريت به حسن نيت شوهر و 22

خانواده اش احتياج دارد.

9 دست يابي يه مديريت يعني پيشرفت يك زن 7


جدول V

غلبه بر زنانگي زن و دستاوردهاي شغلي

217 پاسخ موافق

1 تشكيلات/ برنامه ريزي مناسب 136

2 مهارت/ تدبير/ قوة تشخيص خوب 130

3 مشاعدت نيروهاي داخلي 28

4 داشتن خانوادة كوچك 58

5 كفايت 48

6 همكاري/ تشريك مساعي شوهران 48

7 مديريت زماني مؤثر 28

8 صداقت 22

9 عبادت (دعا) 2

بيشتر زنان (188نفر از 217نفر) اذعان كردند كه غلبه بر زنانگي و دستاوردهاي شغلي براي زنان مشكل بوده است. بنابراين آنها مي‌بايست اولويتها را درست درجه بندي مي‌كردند. بيشتر زنان معتقد بودند كه زن بودن نبايد فداي دستاوردهاي شغلي شود و برعكس.


جدول VI

مهارتهاي مختلفي كه زنان مي‌توانند با گسترش آنها براي

پستهاي اجرايي آماده شوند:

پاسخ 217 موافق

1 مهارتهاي تشكيلاتي 141

2 كار/ مهارت جدي 132

3 قاطعيت/ ثبات 117

4 اعتماد به نفس 92

5 قابليت اطمينان/ شريف بودن/ صداقت 91

6 روابط شخصي خوب 73

7 مهارتهاي رهبري 68

8 انظباط فردي 49

9 انصاف 16

10 انطباق/ بردباري 15

11 تعهد 12

 

جدول VII

انواع مختلف مهارتهايي كه زنان براي شغل شان نياز دارند

217 پاسخ موافق

1 آموزش (آموزش جاري از طريق كنفرانسها، كارگاهها، سمينارها 192

و دوره هاي مديريتي)

2 مهارتهاي مربوط به كامپيوتر 82

3 سازگاري و آموزش درحين انجام وظيفه 72

4 قاطعيت و عزم راسخ 46

5 كار سخت 46

6 شكيبايي 34

7 قدرت اعمال نفوذ 52


جدول VIII

آنچه زنان براي بالابردن مرتبة شغلي نياز دارند

217 پاسخ موافق

1 آموزش عالي 178

2 كارجدي 176

3 استقلال فردي 96

4 انظباط/ جسارت 70

5 تشويق/ ترفيع به موقع 69

6 خودبرجستگي self-projection 58

(نياز دارد تا همة دستاوردهايش نشان داده شود)

7 قاطعيت و عزم راسخ 44

8 روابط عمومي‌خوب 44

9 خانوادة باثبات / حمايت خانواده 232


جدول IX

نيازهاي زناني كه خواهان رهبري هستند

217 پاسخ موافق

1 زكاوت/ دانش/ برتري 150

2 مهارت سطح بالا 142

3 اعتماد به نفس 84

4 انطباق (تحمل، استقامت، صبر، انصاف) 76

5 تقليد رفتارهاي مردانه 76

6 ارائه نقش هاي رهبري 62

7 پايداري اخلاقي/ خانوادة باثبات 58

8 روابط انساني خوب 55

9 صداقت 34

10 توانايي اعمال نفوذ 2


جدول X

ملاكهاي تشخيص زنان كليدي براي پستهاي كليدي

217 پاسخ موافق

1 دستاوردهاي علمي/ تخصصي 164

2 كارجدي/ قابليت 154

3 زكاوت 130

4 روابط انساني خوب 94

5 تجربه (سن و بلوغ) 72

6 شخصيت/ ظاهر 58

7 comportment 40

8 صداقت 26

9 انطباق (حوصله/ بردباري) 22


جدول XI

همكاري موردنياز از جانب ساير زنان

217 پاسخ موافق

1 ترتيب دادن for a اجلاس ها جهت آگاه كردن زنان از 162

موقعيتهايي كه مي‌توانند در اجتماع داشته باشند (كنفرانسها،

سمينارها، كارگاهها، ساير تشكيلات)

2 شناسايي و برقراري ارتباط با گروههاي زنان 148

3 شناسايي و يافتن همكاري زنان متخصص و زنان موفق 78

4 تبادل نظر با الگوها 44

5 حمايت متقابل دربين زنان 26

اين نظرخواهي نشان داد، عوامل زيادي وجود دارند كه به آموزش زنان در نيجريه اثر منفي مي‌گذارند:

مشخص شد اكثر زناني كه به آموزش دسترسي داشته اند، بعلت مشكلاتي نظير زايمان و تربيت بچه، تبعيض به وسيله مردان همتاي خود و نيز نگرش منفي كه نسبت به خود دارند، از كسب دستاوردهاي علمي‌و بسيار تخصصي بازداشته مي‌شوند. تعداد بسيار اندكي از مصاحبه شوندگان به آزار جنسي بعنوان يك عامل مؤثر اشاره كردند. با وجود اين، چنين موضوعي بايستي توسط مديريت هرمؤسسه بررسي شود در مورد موضوع مهارتهاي موردنياز براي كسب پستهاي مديريتي و غلبه بر زنانگي و دستاوردهاي حرفه اي، بيشتر زنان معتقد بودند، حصول مدارج علمي‌خوب و كارسخت تر درمورد اين مسئله مهم است. آموزش پويا و برقراري ارتباط با الگوها نيز موجب افزايش منزلت و جايگاه زنان مي‌شود.

تبحر و نيز دستاوردهاي كاري بعنوان اساس برقراري ارتباط با مردان درهنگام كار در هرمقامي‌كه هستند، چه رئيس و چه مرئوس، حياتي است. برقراري ارتباط خوب و حسن تفاهم دربين دوستان زن و همتاهاي مرد راه ترقي را هموار مي‌كند.

توصيه هايي به مديران زن آموزش عالي

مي‌بينيم كه در هرمرحله اي مشكلات خاصي پيش روي زنان قرارمي‌گيرد و آنها چنانچه خواستار رسيدن به قله باشند، ناگزيرند با تمام نيرو با آنها برخورد كنند. ضرورتهاي شغلي زنان بسيار پيچيده تر از همتاهاي مذكرشان است. مردي كه مجهز به تحصيلات، مهارتها و تجارب قابل قبولي باشد، در مسير رسيدن به قله قراردارد. درحاليكه يك زن علاوه برنيازهاي حرفه اي ذكر شده، بايستي اتكاء به نفس و هوشياري ذهني خويش را بالا ببرد و به اين ترتيب تمايلش را براي مواجه شدن با مشكلات نشان دهد.

فرايند ايفاي نقش بعنوان همه، مادر وزن شاغل هم دلسرد كننده است و هم نيازمند به تلاش زيادي مي‌باشد.

اگر چه ممكن است بي رحمانه به نظر بيايد، ولي زني كه وارد حرفه مديريت مي‌شود، اگر بخواهد فرزنداني هم داشته باشد ولي از همدلي و حمايت شوهرش برخوردار نباشد، با وضعيت غيرقابل كنترل روبرو مي‌شود. زناني كه نمي‌توانند در هردوجا سرمايه گذاري كنند، ناچارند حرفه خود و در مواردي خانواده شان را ترك مي‌كنند تا بتوانند وقت كافي براي آنچه انتخاب كرده اند داشته باشند.

مهارتهاي فني و اجرايي و قابليتهاي حرفه اي زنان اجباراً بايستي برتر از مردان باشد، چون آنها بعنوان زن، نه تنها بايد درجه بيشتري از قابليتها را درمقايسه با يك مرد درحد توسط نشان دهند، بلكه براي پيروز شدن و مورد احترام هم سنخ ها و نيز زيردستان خود قرارگرفتن، بايستي روابط اجتماعي خيلي خوبي داشته باشند اين امر با اجتماعي شدن آنها درحد ممكن و فعال بودن در گروههاي زنان امكان پذير است. بدين وسيله زنان مي‌توانند دانش، مهارتها و تجارب جديدي را كسب كنند كه بتواند آنها را روز آمد كرده يا اطلاعات قبلي آنها را افزايش دهد.

زنان مي‌رانند كه اگر بخواهند كاملا مهياي مقام مديريت شوند، چون اين حرفه همآهنگ سازي ورهبري سايراين است پس نيازمند توانايي اعتماد كردن ، استفاده كردن ومحول كردن قدرت به ديگران بخصوص به افرادي است كه هم نسخ وزير دست هستند. اين بدان معني است كه قادر باشند فضاي بازي را براي كاركردن وتحول يافتن خلق كنند. از طرف ديگر يك زن بايستي بتواند به قسمي‌رفتار كند كه زير دستان او به راحتي كمك ، توصيه وحمايت پيش قدم شوند.كار افراد هم نسخ وزير دستانش را در قسمت هاي مختلف همآ هنگ كند وبرارتباط موثر كار انجام شده بااهداف مسئولين امر نظارت كند. بنابراين وظايف بيشتري بر عهده اوست كه بايستي پاسخگو باشد. چون اين موقعيت را به راحتي به دست نياورده است ، بايد قوي ومحكم به صورت تكيه گاهي شايسته ، متعهد، پركار، بامهارت هاي اجتماعي مناسب عمل كند. همچنين بايستي جسور ودر عين حال دلسوز ومادر وار، باثبات اخلاقي ، مطمئن ولي واقع بين ، منضبط ومسئول باشد . تجيز شدن با چنين خصوصياتي براي مديران مرد الزامي‌نيست . اما نقش مديريتي ورهبري يك زن ،را حتي توسط اجتماع پذيرفته نمي‌شود.

او درماقم نظارتي خود تجاري را مي‌اندوزد كه مهارت و دانش وقابليت وي را براي ايفاي نقش در سطح تصميم گيري كه وسيعترولي نياز به دقت كمتري دارد آماده مي‌سازد. پر واضح است كه آموزش حين خدمت از طريق درگير شدن تجربي ، مهارت هاي اجتماعي يك زن را گسترش مي‌دهد واز او فرمانده بهتر وقابل تري مي‌سازد، چنانكه موجب مي‌شود تاثير گذارتر باشد ، بهتر مذاكره كند واعتماد بيشتري را سكب كند. همچنين بعضي تجارب مثبت وحتي منفي مهارت هاي شناختي زنان مانند توانايي تشخيص مشكلات ، تحليل آن ها واتخاذ تصميم هاي بجا را افزايش مي‌دهد.

درهر مرحله ياسطحي زنان بايستي در نظر داشته باشند كه بعنوان يك زن مجبورند دو برار همتاي مذكر خود كاركنند وبامخالفت ها وانتقادهاي دشوارتري مواجه شوند. كمردان اين تصور كليشه اي را از زنان دارند كه تحت فشار و درهنگام انتقاد ياسرزنش شدن ، احساسي بر خورد مي‌كنند وكنترل شان را ازدست مي‌دهند. بنابراين زني كه شغل مديريت را بعهده مي‌گيرد، بايد درمورد اين تصور بسيار هوشيار باشد وثابت كند كه احساسات او كاملا تحت كنترلش هستند. بايد تحت هر شرايطي آرامش خود را حفظ كند وبگذارد منطق داوري ، قوه ابتكار، پشتكار، اراه، اصالت و درو انديشي او برايش تصميم بگيرند واو را هدايت كنند. طبيعت در اعطاء اين ويژگي ها درمورد زنان سخاومندانه تر عمل كرده است ، اما اگر آنها به درستي پرورش نيابند، بارورنشوند وبه كارگرفته نشوند،وجود آن ها آشكار نمي‌شود. زنان بايد مخالفت شان راسنجيده بيان كنند وهرگز با شكست ها از پا نيفتند، چون شكست از تجارب جديدي است كه در سطح مديريت قابل انتظار مي‌باشد وبه آن ها كمك مي‌كند تا ضرورت تصميمات نامطلوب مقطعي ، بخصوص اگر نفع بيشتري براي موسسه داشته باشد، را درك كنند.

تصميم گيري حوزه اي از مديريت است كه بعلت تاثير همه جانبه اش بسيار انتقاد برانگيز است به به همين خاطر است كه شناسايي مشكل ، تحليلآن وروش هاي حل كردن آن بايستي مطالعه شود، وهرروز نو شود. ويژگي خاصي كه يك ؟؟؟ قابل را در موسسات آموزش عالي از بقيه متمايزمي‌كند، رغبت او درحل مشكلات درزماني كه اتفاق مي‌افتد ونيز تدارك براي حل مشكل در زمان آينده است .هر وضع پيچيده اي در مديريت به طور عام ، در موسسات آموزش عالي مشكل و پيچيده تري پيدا مي‌كند، چو در مرحله بعد از شكل گيري شخصيت دانشجو قرار دارد. بنابراين مطالعه دقيق عرف موسسه بسيار سودمند است . تصميم گيري واجرا كاركرد اصلي مديريت موسسات آموزش عالي است. مديران كه سلسله مراتب خاصي را بشت سر گذاشته اند

بايستي به تجربه ، دانش وقابليت لازم براي رسيدن به قله مجهز باشند. ولي براي يك زن كار آساني نيست ، چون بايد برمشكل جنسيت فائق شود. توانايي اجتماعي شدن شركت مستمر در سمينارها، كنفرانس ها وكارگاه ها مي‌تواند به رفع اين نقطه ضعف كمك كند. مديران زن بايد پذيراي حمايت ، كمك وتوصيه هاي زنان ديگر باشند، چون در مواقع بحراني بسيار كمك كننده است . اعضاء مشترك گروه هاي اجتماعي زنان مي‌توانند به عنوان منبع مهمي‌از اطلاعات وراهنمايي براي زني باشند كه به اداره تشكيلاتي با اكثريت هم نسخ ها وزيردستان مرداشتغال داردوآنها نيزآماده اند تا در هرفرصتي موقعيت اورا زير سئوال ببرند.


نتيجه گيري:

دراين مقاله تلاش كرده ام ، نياز هاومشكلات زن شاغل را كه علي رغم محدوديت هاي متعدد توانسته به قله صعود كند را نشان دهم . اما اين مقاله بدون ذكر تجربه هاي افرادي كه مرجع تاليف آن بوده اند، كامل نخواهد بود. كسب مهارت هاو حركت به سمت قله،فرايند راحتي نبوده است.فقط باكارسخت وشوق موفقيت توانستم برمشكلات گوناگون فائق شوم . مهارت ها وميزان قابليت مورد نياز براي رسيدن به قله نيز به راحتي به دست نيامد. برقراري ارتباط كاري باهم نسخ ها وزيردستان به نسبت دشوارتر بود. با وجودي كه همكاران مرد متوجه حضور زني كاملا واحد صلاحيت شده بودند، ولي حاضر به حمايت . كمك وتوصيه در مواقع نياز نبودند. كليد موفقيت ، عزم راسخ براي پيروزي درجامعه انحصاري مردان بود. علاوه براين من درسيستمي‌با آن ها رقابت هايي كردم كه براي آنها ملموس تر، راحت تر وآشناتربود. چالش هاي سرپرستي ، تصميم گيري وسياست گذاري ، فرق چنداني با رهبري ندارد وبسيار وابشته به توانايي اعتماد كردن وتفويض اختيارات به ديگران است . در مورد من اين قضيه نيازبه مطالعه بسيار دقيق وارزيابي روند رفتاري هم نسخ ها وزيردستان داشت . اعتماد وانتقال قدرت به افراد ناشايست همواره موجب شكست سيستم خواهد شد. كار برنامه ريزي روز به روز مديريت يك موسسه ، مستلزم كنترل آن توسط يك تيم بي نقص است كه بادقت وشخصا انتخاب شده باشند. برنامه ريزي دامنه ، وسيعي از تصميم گيري ها را شامل مي‌شود كه توجيه وشناسايي شيوه هاي خاص هدايت روزانه امور از جمله آن است . بنابراين تيم منتخب اين كار بايستي به دقت ارزيابي شود. همچنين انتشار دشوار دستورالعمل ها، ترغيب وبرقراري ارتباطات شخصي مناسب باهم نسخ ها وزيرستان نيز مهم است . بعضي ازمديران توانايي تفويض مسئوليت هاي اصلي به زيردستان راندارند. اولين مشكلات من بعنوان معاون دانشگاه از اين دست بود. ولي باآموخته ها وتجاربي كه در طي ساليان ارتباط با منابع انساني به دست آورده بودم ، توانستم به ارزيابي باانتخاب وتفويض اختيار به تيم اجرايي وعلمي‌ خود بپردارم .

شيوه هاي مديريت متنوع اند. روشي كه براي يك فرد مناسب است ممكن است به درد فرد ديگري نخورد. بنابراين يافتن سبك مديريت مناسب براي من كار دشواري بود. بعداز آزمودن تعدادي از روش ها ، موثرترين ونتيجه بخش ترين آن ها را انتخاب كردم . بسيارخوشهالم كه اين روش در طي هفت سال گذشته بسياررضايت بخش بوده است.

 

  انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 165

دیدگاه های کاربران (0)

عدالت از دیدگاه نهج البلاغه

عدالت از دیدگاه نهج البلاغه

حجم فایل : 115.2 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 33 عدالت از دیدگاه نهج البلاغه بسم الله الرحمن الرحیم فهرست: تعریف عدلچگونگی واداشتن نفس به عدالتویژگی های عدالتعوامل نیل به ستمگریاقسام ظلم و ستمنشانه های ستمکارانعواقب ظلم و ستماثرات عدالتاهمیت عدالتتوصیه هایی ... ...

طرح جابر هوا

طرح جابر هوا

طرح جابر هوا طرح جابر هوا مناسب برای پایه اول دبستان به همراه دفتر کارنما .بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر کلاس اول ... ...

دریافت فایل : طرح جابر هوا
کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن

کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن

حجم فایل : 7.3 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 135 کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن مقدمه آزمون های کنترل کیفی آزمون هاي كنترل كيفي آزمون های بحرانيآزمون های پذيرشآزمون هاي دوره ایآزمون هاي ويژه تعمير و نگهداري آزمون هاي بحراني آزمون هائی هستند که بمنظور ... ...

مسایل رفتاری درشغل نگهبانی

مسایل رفتاری درشغل نگهبانی

حجم فایل : 1.9 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 31 درس سمينار در مسايل رفتاريموضوع :مسایل رفتاری درشغل نگهبانی امام علی(ع) نعمتان مجهولتان اﻟﺻﺣﺔ و ألأماندو نعمت ناشناخته است ، سلامتی و امنیت عناوین سمینار تعریفانواع نگهبان وظایف نگهبان ضرورت شغل نگهبانیشیوه ... ...

نمونه سوالات فن ورز شبکه هوایی فنی حرفه ای + جزوه آموزشی فن ورز + جزوه اصول مانور در شبکه

نمونه سوالات فن ورز شبکه هوایی فنی حرفه ای + جزوه آموزشی فن ورز + جزوه اصول مانور در شبکه

نمونه سوالات فن ورز شبکه هوایی تعداد 90 سوال تستی با جواب سه جزوه نایاب و ارزشمند در یک پکیج این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان  فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد   نمونه سوالات فن ورز شبکه هوایی ... ...

دانلود پاورپوینت مديريت و تشكيلات كارگاهي

دانلود پاورپوینت مديريت و تشكيلات كارگاهي

  قسمتی از متن............... •تاريخچه تكوين بارچارت به دوران جنگ جهاني اول ميرسد ؛ جائيكه يك آمريكايي به نام هنري گانت براي نخستين بار بارچارت را براي برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌هاي موسسه كشتي‌سازي‌اش بكار برد . به پاسداشت اين اقدام نام گانت قبل از عنوان بارچارت تداعي ... ...

نشریه دهه فجر

نشریه دهه فجر

بسم الله الرحمن الرحیم نشریه جشن انقلاب تقدیم به فعالان فرهنگی نشریه دهه فجر بصورت لایه باز در 8 صفحه با مطالب جذاب و آموزنده و همچنین با طراحی فوق العاده دلنشین می تواند لحظات جذابی را برای خواننده ایجاد نماید.با توجه به لایه باز بودن می توانید متن و عکس را حذف و مطالب ... ...

دریافت فایل : نشریه دهه فجر
مسابقه دهه ی فجر

مسابقه دهه ی فجر

سوالات فرهنگی ویژه دهه ی فجر جهت ادارات، دانشگاهها ، بسیج، کانون های فرهنگی و . . . . به همراه جواب و پاسخنامه سوالات به صورت لایه باز طراحی گردیده و شما می توانید نام کانون خود را درج نمائید و هر مطلب دیگری را جایگزین متن ها نمائید.کیفیت بروشور 300dpi می باشد و کیفیت آن ... ...

دریافت فایل : مسابقه دهه ی فجر
دانلود کتاب The umbrella Conspiracy جلد اول Resident Evil اثر S. D . Perry

دانلود کتاب The umbrella Conspiracy جلد اول Resident Evil اثر S. D . Perry

The Umbrella Conspiracy (Resident Evil #1)by S.D. Perry Genre: Horror , Zombies Rating: 3.92/5 language: English format: PDF , EPUB   Raccoon City: a remote mountain community suddenly besieged by a rash of grisly murders encroaching upon it from the surrounding ... ...

خرید و دانلود کتاب آموزش خط زبان عربی Arabic Character Writing For Dummies

خرید و دانلود کتاب آموزش خط زبان عربی Arabic Character Writing For Dummies

خرید و دانلود کتاب آموزش خط زبان عربی Arabic Character Writing For Dummies 140 صفحه از لینک سایت امازون که داخل پست قرار گرفته با کلیک بر روی Look Inside میتوانید نمونه صفحات داخل این کتاب رو مشاهده بفرمایید Learn to write in Arabic In Arabic, there are different levels ... ...

کتاب معلم Gente Hoy: Libro Del Profesor 1 (A1-a2)

کتاب معلم Gente Hoy: Libro Del Profesor 1 (A1-a2)

Gente Hoy: Libro Del Profesor 1  این کتاب یکی از بهترین منابع برای آموزش و یادگیری زبان اسپانیایی است. این کتاب بر اساس روش عملی و تعاملی طراحی شده است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن را در سطح A1 تا A2 بهبود ببخشید. این کتاب شامل ... ...

پاورپوینت عکس های  آناتومی مغز  netter brain

پاورپوینت عکس های آناتومی مغز netter brain

پاورپوینت عکس های آناتومی مغز netter brain     مشخصات:نوع فایل: پاور پوینت pptxقابل تغییر: بلهتعداد اسلاید: 110 عددتولید کننده: midwifeazizi     عکس های از فایل:           ... ...

پاورپوینت بیولوژی سلول های B و T  Biology of T and B lymphocytes

پاورپوینت بیولوژی سلول های B و T Biology of T and B lymphocytes

پاورپوینت بیولوژی سلول های B و T Biology of T and B lymphocytes   مشخصات:نوع فایل: پاور پوینت pptxقابل تغییر: بلهتعداد اسلاید: 18 عددتولید کننده: midwifeazizi     عکس هایی از فایل:         ... ...

فایل پاورپوینت عکس های آناتومی مدولای پونز و مخچه power-medula-pons-cerebellum

فایل پاورپوینت عکس های آناتومی مدولای پونز و مخچه power-medula-pons-cerebellum

فایل پاورپوینت عکس های آناتومی مدولای پونز و مخچه power-medula-pons-cerebellum     مشخصات:نوع فایل: پاور پوینت pptxقابل تغییر: بلهتعداد اسلاید: 27 عددتولید کننده: midwifeazizi     عکس های از فایل:         ... ...

فایل پاورپوینت حاوی عکس های با کیفیت آناتومی سر و گردن netter head and neck

فایل پاورپوینت حاوی عکس های با کیفیت آناتومی سر و گردن netter head and neck

فایل پاورپوینت حاوی عکس های با کیفیت آناتومی سر و گردن netter head and neck     مشخصات:نوع فایل: پاور پوینت pptxقابل تغییر: بلهتعداد اسلاید: 178 عددتولید کننده: midwifeazizi     عکس هایی از فایل:        ... ...

تمامی مقاله تحقیق گزارش کار آزمایشگاه را از سایت ما دانلود کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما