تحقیق دانشجویی

تحقیق دانشجویی

پاورپوینت مقاله تحقیق و پروژه دانشجویی با قیمت مناسب تر از کافی نت،راحت و بی دردسر تحقیق های خود را از سایت ما دانلود کنید.

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 107
  • بازدید دیروز : 65
  • بازدید کل : 319579

تحقیق درباره ی افتادگی الیاف


تحقیق درباره ی افتادگی الیاف

تقلید (شبیه سازی) عملکرد افتادگی پویای الیاف کش دار و الیاف بافته شده .................................... 5

مقدمه........................................................................................................................... 5

شکل 1- محاسبه نیروی حالت ارتجاعی خمیدن: a) خمیدگی قسمت از پارچه مرتبط با .................. 12

شبیه سازی الیاف و پارچه ها:......................................................................................... 13

جدول 1: خصوصیات فیزیکی نمونه های پارچه بافته شده...................................................... 14

جدول 2: ویژگی های فیزیکی نمونه های پارچه کش باف....................................................... 14

شکل 2- منحنی قابل انبساط – تار KES از 5 نوع نمونه ارچه انتخاب شده.................................. 16

شکل 4- حالت کشش و کشش طولی به صورت عملکردی از زمان در طول فرایند افتادگی............... 17

شکل 5- حالت کشش به صورت عملکرد زمان در شبیه سازی افتادگی 5 نوع پارچه .................... 18

 

 

 

 

 

تقلید (شبیه سازی) عملکرد افتادگی پویای الیاف کش دار و الیاف بافته شده .

خلاصه: در این مقاله روش حالت ارتجاعی –جرم عملی به منظور شبیه سازی افتادگی پارچه های بافته شده توسعه یافت. خصوصیات و ویژگی های مواد برای افتادگی پارچه، شامل چگالی هوایی، خصوصیات قابل انبساط و کش دار، برش ،دولا مردن و خمیدگی از طریق روش ارزیابی کاوابیتا اندازه گیری شد و داده های تجربی به صورت مدل حالت ارتجاعی جرم تلفیق شدند تا عملکرد افتادگی پویای تعداد کمی از پارچه های کش باف و بافته شده انتخابی را شبیه سازی کنند. افتادگی جامه متشکل از 5 نوع الیاف مشابه را نیز شبیه سازی کردند. دریافتند که در همانند سازی افتادگی پویا ان دسته از پاچه های کش باف انتخاب شده تغییر شکل بیشتری را به همراه ظاهر یکنواخت تر نسبت، به پارچه های بافته شده به خاطر خمیدگی پایین تر و اندازه گیری برش تجربه می کنند.

کلمات کلیدی و مهم: افتادگی پارچه، پارچه بافته شده پارچه کش باف،افتادگی لباس،همانند سازی،افتادگی پویا.

 

 

مقدمه:

افتادگی یکی از مهمترین خصوصیات الیاف لباس می باشد؛که مستقیماً مربوط به زیبایی شناسی نساجی می شود.که برای توسعه و انتخاب مواد نساجی در صنعت لباس ضروری است . عملکرد افتادگی الیاف تکثیر شده از طریق همانند سازی کامپیوتر،توانمندی زیادی را برای طراحی و تحلیل نساجی ها، توسعه محصول و بازایابی و فروش و همین طور حجم تلاش های زیاد در تجارت لباس دارد. همانند سازی های افتادگی لباس و الیاف سه بعدی به خاطر توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر در حال حاضر ممکن است. افتادگی الیاف، مقدمتاً الیاف بافته شده، تماماً مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعات اولیه در این زمینه توسط فردی به اسم ویل صورا گرفت کسی که به طور کلی معادلات هندسی را برای شکل دادن و مدل سازی سطحی شبیه به بافت (یا ساختار) به کار برد. روش دیگر از لحاظ فیزیکی مدل های لباس پایه را استفاده می کند که اصولاً شامل مدل ای محدود عنصر(4و 11) و مدل های سیستم ذره (10و6و5و3و2) می باشد. ثابت شده است که در میان این مدل ها، مدل حالت ارتجاعی جرم ابزار قدرتمندی است. برین و دیگران (3) روش سیستم ذره را به همراه یک فرایند کمینه سازی انرژی به منظور همانند سازی افتادگی الیلف بافته شده پیشنهاد کرد در حالیکه پراوات و دیگران (10) از یک روشی بر اساس نیرو برای محاسبه شکل 3 بعدی افتادگی بافت استفاده کردند که از طریق شبکه حالت ارتجاعی – جرم ارائه و نشان داده شد. بعد از آن، مدل حالت ارتجاعی – جرم توسط چندین مولف دیگر (6و5و2) تغییر اصلاح و توسعه یافت. همه این مقالات بخش همانند سازی پیچیده ای را به منظور محاسبه مسیرهای جرم ها دارند. الیاف کش باف بیش از پیش به طور گسترده ای برای پوشاک بیرونی مانند جامه ها و لباس های ورزشی مورد استفاده قرار می گرفتند. در نتیجه،قابلیت افتادگی الیاف کش باف، بررسی های متعددی صورت گرفته است که اکثر این بررسی ها بر اساس میکرو مکانیک ساختارهای کش باف،اصولاًساختار حلقه (9و 1) می باشند. به هر حال، از آن جایی که انواع بسیار زیادی از ساختارهای کش باف وجود دارد، ایجاد مدل کلی قابل اجرا برای هر نوعی از پارچه کش باف بر اساس ساختار تک حلقه ای غیر ممکن است. علاوه بر این عملاً به کار بردن مدل های مبتنی بر ساختارهای تک حلقه ای موجود موقعی که برای همانند سازی عملکرد افتادگی کل الیاف یا لباس استفاده می شوند. به خاطر پیچیدگی و محاسبه سنگین شان مشکل هستند. برای این نوع از مذل،آشکار سازی تصادم بین نخ ها داخل پارچه کار خته کننده ای می باشد. بنابراین یک مدل انعطاف پذیر و کلی برای همانند سازی افتادگی اکثر انواع الیاف کش باف مورد نیاز است. در این مقاله، مدل حالت ارتجاعی – جرم عملی را برای توصیف و همانند سازی عملکرد افتادگی پویای الیاف بافته شده و کش باف انتخابی به کار می برند. خصوصیات مواد مهم برای افتادگی پارچه با استفاده از روش ارزیابی کاوابیتا (8)(KES) اندازه گیری می شود. و داده های تجربی به صورت همانند سازی تلفیق می شوند. تا نیروهای درونی را محاشبه کنند. نیروهایی که مبتنی بر عملکرد افتادگی نوع ویژه ای از پارچه هستند که از لحاظ پویایی نشان داده می شوند. پنج نوع متفاوت از الیاف شامل 2 نوع الیاف بافته شده و سه نوع الیاف کش باف آزمایش و همانند سازی می شوند. نتایج همانند سازی پارچه ها و لباس ها ارائه می شوند و مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. روش ارتجاعی جرم برای مدل سازی الیاف بافته شده و کش باف.

ساختار هندسی: مدل لباس از طریق شبکه عملی یا شبکه جرم بار و مسیر اصلی که به ترتیب نشان دهنده مسیرهای تار و پود است طراحی می شود. هر جرم با مجاورهایش از طریق الیاف بی جرم متصل می شود که به 3 نوع مطالبق با موقعیت نسبی شان از 2 توده انتهایی (10) طبقه بندی می گردند.

الف) الیاف ساختاری متصل به هر توده یا جرم با توذه های غیر قطری مجاور و به کار رفتن برای مقاوم کردن تغییر شکل سطحی تراکم / شکل دادن انبساطی از مسیرهای تار و پود.

ب) بریدن الیاف متصل به هر توده با توده های قطری مجاور و به کار رفتن برای مقاوم کردن تغییر شکل برش

ج) خم کردن الیاف متصل به هر توده با مجاورهایش در هر ردیف دیگری در مسیرهای تارو پود و به کاربردن برای مقاوم کردن تغییر شکل خمش.

در مدل، فقط فاکتور خامت مطرح نیست با وجود این،نفوذ آن با افتادگی پارچه از طریق چگالی هوایی بافت و خصوصیات خمش نشان داده شده است. هر ذره ای مطابق با قانون اصلی نیوتن حرکت می کند.

معادله (1) در طول زمان از طریق روشی از معادلات اولر واضح انتگرال گیری می شود نیروی Fij به دو قسمت تقسیم می گردد: نیروی درونی و نیروی خارجی:

برای جز Pij نیروهای خارجی Fext (I, j) اینگونه محاسبه می گردند.

 

در این جا گرانی یا ثقل را نشان می دهد. از تعدیل هوایی نشات می گیرد. Fwind(I,j) همان طور که یانگ و دیگران مطرح کردند نیروی باد است، نیروی Fbump(I,j) برای برطرف کردن برخورد تصادم به کار می رود. نیروهای درونی از طریق تغییر شکل الیاف القا می شوند و به همراه هر جز Pij از طریق همه الیاف متصل به این جز با مجاورهایش به کار می رود.

 

 

 

شامل ورد 21 ص(ممکن است در نمونه فرمولها به درستی لود نشده باشند که در تحقیق اصلی موجود است.)


مبلغ قابل پرداخت 29,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 354

دیدگاه های کاربران (0)

تمامی مقاله تحقیق گزارش کار آزمایشگاه را از سایت ما دانلود کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما