تحقیق دانشجویی

تحقیق دانشجویی

پاورپوینت مقاله تحقیق و پروژه دانشجویی با قیمت مناسب تر از کافی نت،راحت و بی دردسر تحقیق های خود را از سایت ما دانلود کنید.

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 16
  • بازدید دیروز : 55
  • بازدید کل : 272563

نقش زمان درمديرت آموزش عالي كشور نيجريه


نيجريه

 

نقش زمان درمديرت آموزش عالي كشور نيجريه

مقدمه:

زمان درهيچ نقطه اي از جهان به راحتي تحصيل نكرده اند. دسترسي زمان به آموزش آنقدر محدود بود كه تصور مي‌شد ، امري غير ممكن باشد. فشار حاصل از تبعيض در آموزش كه بعلت فقر والدين است . راز نان به روش مي‌كشند. فرصت هاي مساوي براي اوالاد دختر وپسر وجود ندارد. حتي در بعضي از فرهنگ ها: تحصيل فرزندان دختر قدغن شده است ، چون آنچه از آن ها انتظار مي‌رود ازدواجي زود هنگام با خواستگاري پير ولي پوداراست . مبلغ دريافت شده به عنوان شير بها؟؟؟ كه به خانواده عروس اهدا مي‌شود، براي تحصيل پسران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. چون آن ها هستند كه نام خانواده را حفظ مي‌كنند وباعث بقاء نسل مي‌شوند. بنابراين آموزش دختران به نفع برادرانشان به تاخير مي‌افتد وچه بسا كاملا ناديده گرفته مي‌شود. آماري كه يونسكو در سال 1988 ثبت كرده ، نشان مي‌دهد كه 63% جمعيت افراد بيسواد زنان بوده اند. اين ارقام ميزان تبعيضي كه عليه زنان در امر آموزش وجود داشته رامشخص مي‌كند.

چنين رسم ناخواشايندي مسلتزم اين بوده حه درحوزه آموزش ومنافع مرتبط به آن زنان با فاصله زيادي پشت سر همتاي مذكر شان قرار بگيرد هرزمان كه والدين استطاعت مي‌يافتند، زنان به فراگيري حرفه هايي نظيرپرستاري ، معلمي‌، تدارك غذا و مانند آن تشويق مي‌شدند وبه اين ترتيب در جايگاهي كمي‌بالاتر از آشپزخاه قرار مي‌رفتند، يا در بهترين حالت درسنين قبل ازبازنشستگي به سطح مديريت مياني ؟؟؟؟ نائل مي‌شدند.

در اواسط اولين دهه ازقرن بيستم ، يك حس آگاهانه در ميان تعداد حدودي از زنان جريان پيدا كرد. اين زنان احساس مي‌كردند ارزيابي مجدد اهداف وآرزوهاي زنان روشنفگر ضرورتي اتناب ناپذير است وبه اين نتبجه رسيدند كه مي‌بايست به سمت موقعيت هاي عالي مديريت حركت كنند. شكي نيست كه سريعترين ومطمئن ترين راه براي حفظ موقعيت مديريتي در همه مسيرهاي زندگي از جمله موسسات آموزش عالي ما نيازمنددستيابي به سطوح بالاي تحصيلي است . هرچه مقطع تحصيلي بالاتر باشد، شرايط بهتري براي رسيدن به بالاترين موقعيت مديريت فراهم مي‌شود. در مقايسه با مردان ، تنها در صد كوچكي از زنان به مقاطع تحصيلي مورد نيازمديريت موسسات آموزش عالي وسايرحوزه هايي كه بشر براي آن تلاش مي‌كند، دست يافته اند. حتي همين تعداد كم كه مجهز به ملزومات پست مديريت هستند ، به علت هويت جنسي آن را به راحتي به دست نمي‌آورند. چنانكه انتظارمي‌رود، جنس مذكر كه خودش را جدا از لحاظ فكري ورووحي و چه از نظرجسمي‌موجود برتري است ، حاضرنبود، « حق مسلم » خود را برروي سيني طلائي به اين نسل جديد زنان تقديم كند. بنابراين مصمم شدند موانعي را ايجاد كنند تا در حد امكان از پيوستن زنان به جمع نخبگاني كه در سطوح بالاي مديريتي قرار دارند، جلوگيري كنند .بيشتر زنان بعلت والدين تحصيل نكرده ،مشاوره ضعيف شغلي ، ازدواچ زود هنگام وزايمان بچه، نا آگاهي ، فقر ، تبعيض جنسيتي دركنارساير عوامل ، موفق به كسب حق تحصيل در حدمشاغل مديريتي نمي‌شوند. تعداد كمي‌كه علي رغم موانع ذكر شده ، به سطح مناسبي از آموزش دست مي‌يابند كه آن ها را براي شغل مديريت آماده مي‌كند، با انواع جديدي از موانع روبرو مي‌شوند كه براي رسيدن به قله مي‌بايست بر آن ها فائق شوند.

يك تحقيق از دانشگاه نبين ونيجريه

دانشگاه ها كه در راس موسسات آموزشي قرار دارند، قادرند براي سازمان هاي دولتي ، تشكيلاتخصوصي وشركت هاي تجاري كارمندان ماهر وحرفه اي تريبيت كنند. پس سهم بزرگي در رشد اقتصادي وتغيير شكل سياسي ملت ها به عهده دارند. در بيشتركشورهااغلب نيروي انساني سطح بالا از دانشگاه ها نشات گرفته اند.

اما تحصيلات دانشگاهي هميشه به نفع مردان بوده است. شمار زناني كه پستهاي عملي و اجرايي در دانشگاهها دارند، از مردان معادل آنها كمتر است. ومنجر به تعداد اندك زماني شده درنهايت پستهاي سياست گذاري دانشگاهها به آنها واگذار مي‌شود. اين روند موضوع موردعلاقة بسياري از زناني است كه اعتقاد دارند مي‌بايست در توسعه و سياست گذاري دانشگاه، نقش معني داري داشته باشند. آژانس توسعة بين المللي كانادا (CIDA) درسال 1985 برنامه اي ترتيب داد تا در غالب يك نشست در تورنتو به بررسي معضل تعداد ناچيز زنان در جايگاههاي سياست گذاري و درصد پستهاي اجرايي بپردازد و فاكتورهاي مختلف دخيل در آن را بررسي كند. و در ادامة آن جامعة دانشگاههاي كشورهاي مشترك المنافع (ACU) و آژانس توسعة بين المللي كانادا، براي تربيت رهبران زن توانمند در امر مديريت دانشگاه، كارگاههاي محلي را در شهر بمبئي هند در سال 1986 و 1988 ترتيب دادند. دراين نشست ها نمايندگان دانشگاههاي آفريقايي شرقي و جنوبي حضور داشتند. دراين بررسي مشخص شد كه نواحي آفريقا نياز به ايجاد شرايط خاصي دارد كه در رأس آنها دانشگاه بنين در نيجريه مدنظر قرارگرفت. نياز به شناخت شرايط ويژه در منطقة غرب آفريقا منجر به انجام اين تحقيق شد كه همة اعضاء رده بالاي علمي‌و اجرايي كاركنان زن دانشگاه بنين، شهربنين و در ارتباط با دانشگاه بنين و نيجريه انجام پذيرفته است. نيجريه موضوع تحقيق بودند. پرسش نامه ها تهيه شد و اطلاعات ارائه شده توسط اين زنان، موانع تحصيل زنان در نيجريه، مشكلاتي كه زنان در كسب پستهاي علمي‌و حرفه اي با آن مواجه بودند، نوع مهارتهايي كه زنان نياز داشتند تا مديران لايقي بشوند، مشكلات آنها در حفظ پستهاي اجرايي و اينكه تعليم زنان مي‌بايست درجهت پستهاي اجرايي باشد، را مشخص كرد.

درجدول شمارة 1 توزيع جنسيتي كاركنان علمي‌و اجرايي دانشگاه بنين نشان داده شده است.

 

جدول I

آماركاركنان دانشگاه بنين (1992)

سمت جنسيت

علمي‌ مردان زنان كلي

غيرعلمي 553 94 647

كلي 981 247 228/1

آمارنشان مي‌دهد، تعداد كاركنان ارشد دانشگاه 228/1 نفر مي‌باشد. بررسي بيشتر تعداد نفرات كاركنان علمي‌نشان مي‌دهد، همة اساتيد تمام وقت Full Professors مرد هستند. از 35 دانشيار، 31نفر مرد و 4نفر زن هستند. اگر چه معاون دانشگاه زن است.

247 كارمند ارشد زن (چه علمي‌و چه غيرعلمي) مصاحبه شدند و 217نفرشان فرمها را پركردند و مورد بررسي قرارگرفت. جدول هاي II تا XI جوابهاي گوناگون آنها را نشان مي‌دهد.

 

جدول II

عواملي كه در نيجريه دسترسي زنان به آموزش اثر منفي دارند

217 پاسخ موافق

1 مردان در امر تحصيل ترجيح داده مي‌شوند 191

2 ازدواجهاي زودهنگام/ درسنين كم/ اجباري 160

(به دلايل مذهبي، فرهنگي و اقتصادي)

3 نگرش كليشه اي جنسي به وظايف و مشاغل 132

4 اعتقاد به عدم حفظ نام خانواده توسط زنان 86

5 فقر 76

6 عدم آموزش صحيح والدين 46

7 بارداري هاي زودهنگام / ناخواسته 26

8 زايمان بچه 12

9 آزار جنسي 12


جدول III

عواملي كه مانع پيشرفت علمي‌و فوق تخصصي زنان مي‌شوند

217 پاسخ موافق

1 تولد / تربيت فرزند 139

2 تبعيض توسط همتاي مرد (تبعيض جنسيتي) 134

3 عادت ذاتي و رواني جنس دوم بودن 122

(خودباوري منفي زنان)

4 وظايف اجتماعي/ خانوادگي 114

5 درك نشدن ازطرف شوهران 23

6 دلايل اقتصادي 23

7 آزار جنسي 12

8 فشارهاي اجتماعي وارد شده بر زنان مجرد كه آنها را از فعاليت 4

حرفه اي دور مي‌كند


جدول IV

مفهوم حضور زن در دست يابي به مديريت: «زن بودن در حوزة موفقيت مديريتي به چه معناست؟»

217 پاسخ موافق

1 مفهوم آن كار سخت مي‌باشد 133

2 يعني اينكه زني بايد با خطرات نافرماني از مردان مواجه شود 124

3 به اين مفهوم است كه زن مي‌بايست كاربيشتري را به عهده بگيرد 75

4 مفهوم خاصي ندارد، چون زنان ذاتاً مدير هستند 35

5 يعني مزيت، شرافت، صداقت و لياقت 34

6 يعني قاطعيت 34

7 يعني وظايف بيشتر و چالش بيش از حد 32

8 يعني هرزني براي موفقيت در امر مديريت به حسن نيت شوهر و 22

خانواده اش احتياج دارد.

9 دست يابي يه مديريت يعني پيشرفت يك زن 7


جدول V

غلبه بر زنانگي زن و دستاوردهاي شغلي

217 پاسخ موافق

1 تشكيلات/ برنامه ريزي مناسب 136

2 مهارت/ تدبير/ قوة تشخيص خوب 130

3 مشاعدت نيروهاي داخلي 28

4 داشتن خانوادة كوچك 58

5 كفايت 48

6 همكاري/ تشريك مساعي شوهران 48

7 مديريت زماني مؤثر 28

8 صداقت 22

9 عبادت (دعا) 2

بيشتر زنان (188نفر از 217نفر) اذعان كردند كه غلبه بر زنانگي و دستاوردهاي شغلي براي زنان مشكل بوده است. بنابراين آنها مي‌بايست اولويتها را درست درجه بندي مي‌كردند. بيشتر زنان معتقد بودند كه زن بودن نبايد فداي دستاوردهاي شغلي شود و برعكس.


جدول VI

مهارتهاي مختلفي كه زنان مي‌توانند با گسترش آنها براي

پستهاي اجرايي آماده شوند:

پاسخ 217 موافق

1 مهارتهاي تشكيلاتي 141

2 كار/ مهارت جدي 132

3 قاطعيت/ ثبات 117

4 اعتماد به نفس 92

5 قابليت اطمينان/ شريف بودن/ صداقت 91

6 روابط شخصي خوب 73

7 مهارتهاي رهبري 68

8 انظباط فردي 49

9 انصاف 16

10 انطباق/ بردباري 15

11 تعهد 12

 

جدول VII

انواع مختلف مهارتهايي كه زنان براي شغل شان نياز دارند

217 پاسخ موافق

1 آموزش (آموزش جاري از طريق كنفرانسها، كارگاهها، سمينارها 192

و دوره هاي مديريتي)

2 مهارتهاي مربوط به كامپيوتر 82

3 سازگاري و آموزش درحين انجام وظيفه 72

4 قاطعيت و عزم راسخ 46

5 كار سخت 46

6 شكيبايي 34

7 قدرت اعمال نفوذ 52


جدول VIII

آنچه زنان براي بالابردن مرتبة شغلي نياز دارند

217 پاسخ موافق

1 آموزش عالي 178

2 كارجدي 176

3 استقلال فردي 96

4 انظباط/ جسارت 70

5 تشويق/ ترفيع به موقع 69

6 خودبرجستگي self-projection 58

(نياز دارد تا همة دستاوردهايش نشان داده شود)

7 قاطعيت و عزم راسخ 44

8 روابط عمومي‌خوب 44

9 خانوادة باثبات / حمايت خانواده 232


جدول IX

نيازهاي زناني كه خواهان رهبري هستند

217 پاسخ موافق

1 زكاوت/ دانش/ برتري 150

2 مهارت سطح بالا 142

3 اعتماد به نفس 84

4 انطباق (تحمل، استقامت، صبر، انصاف) 76

5 تقليد رفتارهاي مردانه 76

6 ارائه نقش هاي رهبري 62

7 پايداري اخلاقي/ خانوادة باثبات 58

8 روابط انساني خوب 55

9 صداقت 34

10 توانايي اعمال نفوذ 2


جدول X

ملاكهاي تشخيص زنان كليدي براي پستهاي كليدي

217 پاسخ موافق

1 دستاوردهاي علمي/ تخصصي 164

2 كارجدي/ قابليت 154

3 زكاوت 130

4 روابط انساني خوب 94

5 تجربه (سن و بلوغ) 72

6 شخصيت/ ظاهر 58

7 comportment 40

8 صداقت 26

9 انطباق (حوصله/ بردباري) 22


جدول XI

همكاري موردنياز از جانب ساير زنان

217 پاسخ موافق

1 ترتيب دادن for a اجلاس ها جهت آگاه كردن زنان از 162

موقعيتهايي كه مي‌توانند در اجتماع داشته باشند (كنفرانسها،

سمينارها، كارگاهها، ساير تشكيلات)

2 شناسايي و برقراري ارتباط با گروههاي زنان 148

3 شناسايي و يافتن همكاري زنان متخصص و زنان موفق 78

4 تبادل نظر با الگوها 44

5 حمايت متقابل دربين زنان 26

اين نظرخواهي نشان داد، عوامل زيادي وجود دارند كه به آموزش زنان در نيجريه اثر منفي مي‌گذارند:

مشخص شد اكثر زناني كه به آموزش دسترسي داشته اند، بعلت مشكلاتي نظير زايمان و تربيت بچه، تبعيض به وسيله مردان همتاي خود و نيز نگرش منفي كه نسبت به خود دارند، از كسب دستاوردهاي علمي‌و بسيار تخصصي بازداشته مي‌شوند. تعداد بسيار اندكي از مصاحبه شوندگان به آزار جنسي بعنوان يك عامل مؤثر اشاره كردند. با وجود اين، چنين موضوعي بايستي توسط مديريت هرمؤسسه بررسي شود در مورد موضوع مهارتهاي موردنياز براي كسب پستهاي مديريتي و غلبه بر زنانگي و دستاوردهاي حرفه اي، بيشتر زنان معتقد بودند، حصول مدارج علمي‌خوب و كارسخت تر درمورد اين مسئله مهم است. آموزش پويا و برقراري ارتباط با الگوها نيز موجب افزايش منزلت و جايگاه زنان مي‌شود.

تبحر و نيز دستاوردهاي كاري بعنوان اساس برقراري ارتباط با مردان درهنگام كار در هرمقامي‌كه هستند، چه رئيس و چه مرئوس، حياتي است. برقراري ارتباط خوب و حسن تفاهم دربين دوستان زن و همتاهاي مرد راه ترقي را هموار مي‌كند.

توصيه هايي به مديران زن آموزش عالي

مي‌بينيم كه در هرمرحله اي مشكلات خاصي پيش روي زنان قرارمي‌گيرد و آنها چنانچه خواستار رسيدن به قله باشند، ناگزيرند با تمام نيرو با آنها برخورد كنند. ضرورتهاي شغلي زنان بسيار پيچيده تر از همتاهاي مذكرشان است. مردي كه مجهز به تحصيلات، مهارتها و تجارب قابل قبولي باشد، در مسير رسيدن به قله قراردارد. درحاليكه يك زن علاوه برنيازهاي حرفه اي ذكر شده، بايستي اتكاء به نفس و هوشياري ذهني خويش را بالا ببرد و به اين ترتيب تمايلش را براي مواجه شدن با مشكلات نشان دهد.

فرايند ايفاي نقش بعنوان همه، مادر وزن شاغل هم دلسرد كننده است و هم نيازمند به تلاش زيادي مي‌باشد.

اگر چه ممكن است بي رحمانه به نظر بيايد، ولي زني كه وارد حرفه مديريت مي‌شود، اگر بخواهد فرزنداني هم داشته باشد ولي از همدلي و حمايت شوهرش برخوردار نباشد، با وضعيت غيرقابل كنترل روبرو مي‌شود. زناني كه نمي‌توانند در هردوجا سرمايه گذاري كنند، ناچارند حرفه خود و در مواردي خانواده شان را ترك مي‌كنند تا بتوانند وقت كافي براي آنچه انتخاب كرده اند داشته باشند.

مهارتهاي فني و اجرايي و قابليتهاي حرفه اي زنان اجباراً بايستي برتر از مردان باشد، چون آنها بعنوان زن، نه تنها بايد درجه بيشتري از قابليتها را درمقايسه با يك مرد درحد توسط نشان دهند، بلكه براي پيروز شدن و مورد احترام هم سنخ ها و نيز زيردستان خود قرارگرفتن، بايستي روابط اجتماعي خيلي خوبي داشته باشند اين امر با اجتماعي شدن آنها درحد ممكن و فعال بودن در گروههاي زنان امكان پذير است. بدين وسيله زنان مي‌توانند دانش، مهارتها و تجارب جديدي را كسب كنند كه بتواند آنها را روز آمد كرده يا اطلاعات قبلي آنها را افزايش دهد.

زنان مي‌رانند كه اگر بخواهند كاملا مهياي مقام مديريت شوند، چون اين حرفه همآهنگ سازي ورهبري سايراين است پس نيازمند توانايي اعتماد كردن ، استفاده كردن ومحول كردن قدرت به ديگران بخصوص به افرادي است كه هم نسخ وزير دست هستند. اين بدان معني است كه قادر باشند فضاي بازي را براي كاركردن وتحول يافتن خلق كنند. از طرف ديگر يك زن بايستي بتواند به قسمي‌رفتار كند كه زير دستان او به راحتي كمك ، توصيه وحمايت پيش قدم شوند.كار افراد هم نسخ وزير دستانش را در قسمت هاي مختلف همآ هنگ كند وبرارتباط موثر كار انجام شده بااهداف مسئولين امر نظارت كند. بنابراين وظايف بيشتري بر عهده اوست كه بايستي پاسخگو باشد. چون اين موقعيت را به راحتي به دست نياورده است ، بايد قوي ومحكم به صورت تكيه گاهي شايسته ، متعهد، پركار، بامهارت هاي اجتماعي مناسب عمل كند. همچنين بايستي جسور ودر عين حال دلسوز ومادر وار، باثبات اخلاقي ، مطمئن ولي واقع بين ، منضبط ومسئول باشد . تجيز شدن با چنين خصوصياتي براي مديران مرد الزامي‌نيست . اما نقش مديريتي ورهبري يك زن ،را حتي توسط اجتماع پذيرفته نمي‌شود.

او درماقم نظارتي خود تجاري را مي‌اندوزد كه مهارت و دانش وقابليت وي را براي ايفاي نقش در سطح تصميم گيري كه وسيعترولي نياز به دقت كمتري دارد آماده مي‌سازد. پر واضح است كه آموزش حين خدمت از طريق درگير شدن تجربي ، مهارت هاي اجتماعي يك زن را گسترش مي‌دهد واز او فرمانده بهتر وقابل تري مي‌سازد، چنانكه موجب مي‌شود تاثير گذارتر باشد ، بهتر مذاكره كند واعتماد بيشتري را سكب كند. همچنين بعضي تجارب مثبت وحتي منفي مهارت هاي شناختي زنان مانند توانايي تشخيص مشكلات ، تحليل آن ها واتخاذ تصميم هاي بجا را افزايش مي‌دهد.

درهر مرحله ياسطحي زنان بايستي در نظر داشته باشند كه بعنوان يك زن مجبورند دو برار همتاي مذكر خود كاركنند وبامخالفت ها وانتقادهاي دشوارتري مواجه شوند. كمردان اين تصور كليشه اي را از زنان دارند كه تحت فشار و درهنگام انتقاد ياسرزنش شدن ، احساسي بر خورد مي‌كنند وكنترل شان را ازدست مي‌دهند. بنابراين زني كه شغل مديريت را بعهده مي‌گيرد، بايد درمورد اين تصور بسيار هوشيار باشد وثابت كند كه احساسات او كاملا تحت كنترلش هستند. بايد تحت هر شرايطي آرامش خود را حفظ كند وبگذارد منطق داوري ، قوه ابتكار، پشتكار، اراه، اصالت و درو انديشي او برايش تصميم بگيرند واو را هدايت كنند. طبيعت در اعطاء اين ويژگي ها درمورد زنان سخاومندانه تر عمل كرده است ، اما اگر آنها به درستي پرورش نيابند، بارورنشوند وبه كارگرفته نشوند،وجود آن ها آشكار نمي‌شود. زنان بايد مخالفت شان راسنجيده بيان كنند وهرگز با شكست ها از پا نيفتند، چون شكست از تجارب جديدي است كه در سطح مديريت قابل انتظار مي‌باشد وبه آن ها كمك مي‌كند تا ضرورت تصميمات نامطلوب مقطعي ، بخصوص اگر نفع بيشتري براي موسسه داشته باشد، را درك كنند.

تصميم گيري حوزه اي از مديريت است كه بعلت تاثير همه جانبه اش بسيار انتقاد برانگيز است به به همين خاطر است كه شناسايي مشكل ، تحليلآن وروش هاي حل كردن آن بايستي مطالعه شود، وهرروز نو شود. ويژگي خاصي كه يك ؟؟؟ قابل را در موسسات آموزش عالي از بقيه متمايزمي‌كند، رغبت او درحل مشكلات درزماني كه اتفاق مي‌افتد ونيز تدارك براي حل مشكل در زمان آينده است .هر وضع پيچيده اي در مديريت به طور عام ، در موسسات آموزش عالي مشكل و پيچيده تري پيدا مي‌كند، چو در مرحله بعد از شكل گيري شخصيت دانشجو قرار دارد. بنابراين مطالعه دقيق عرف موسسه بسيار سودمند است . تصميم گيري واجرا كاركرد اصلي مديريت موسسات آموزش عالي است. مديران كه سلسله مراتب خاصي را بشت سر گذاشته اند

بايستي به تجربه ، دانش وقابليت لازم براي رسيدن به قله مجهز باشند. ولي براي يك زن كار آساني نيست ، چون بايد برمشكل جنسيت فائق شود. توانايي اجتماعي شدن شركت مستمر در سمينارها، كنفرانس ها وكارگاه ها مي‌تواند به رفع اين نقطه ضعف كمك كند. مديران زن بايد پذيراي حمايت ، كمك وتوصيه هاي زنان ديگر باشند، چون در مواقع بحراني بسيار كمك كننده است . اعضاء مشترك گروه هاي اجتماعي زنان مي‌توانند به عنوان منبع مهمي‌از اطلاعات وراهنمايي براي زني باشند كه به اداره تشكيلاتي با اكثريت هم نسخ ها وزيردستان مرداشتغال داردوآنها نيزآماده اند تا در هرفرصتي موقعيت اورا زير سئوال ببرند.


نتيجه گيري:

دراين مقاله تلاش كرده ام ، نياز هاومشكلات زن شاغل را كه علي رغم محدوديت هاي متعدد توانسته به قله صعود كند را نشان دهم . اما اين مقاله بدون ذكر تجربه هاي افرادي كه مرجع تاليف آن بوده اند، كامل نخواهد بود. كسب مهارت هاو حركت به سمت قله،فرايند راحتي نبوده است.فقط باكارسخت وشوق موفقيت توانستم برمشكلات گوناگون فائق شوم . مهارت ها وميزان قابليت مورد نياز براي رسيدن به قله نيز به راحتي به دست نيامد. برقراري ارتباط كاري باهم نسخ ها وزيردستان به نسبت دشوارتر بود. با وجودي كه همكاران مرد متوجه حضور زني كاملا واحد صلاحيت شده بودند، ولي حاضر به حمايت . كمك وتوصيه در مواقع نياز نبودند. كليد موفقيت ، عزم راسخ براي پيروزي درجامعه انحصاري مردان بود. علاوه براين من درسيستمي‌با آن ها رقابت هايي كردم كه براي آنها ملموس تر، راحت تر وآشناتربود. چالش هاي سرپرستي ، تصميم گيري وسياست گذاري ، فرق چنداني با رهبري ندارد وبسيار وابشته به توانايي اعتماد كردن وتفويض اختيارات به ديگران است . در مورد من اين قضيه نيازبه مطالعه بسيار دقيق وارزيابي روند رفتاري هم نسخ ها وزيردستان داشت . اعتماد وانتقال قدرت به افراد ناشايست همواره موجب شكست سيستم خواهد شد. كار برنامه ريزي روز به روز مديريت يك موسسه ، مستلزم كنترل آن توسط يك تيم بي نقص است كه بادقت وشخصا انتخاب شده باشند. برنامه ريزي دامنه ، وسيعي از تصميم گيري ها را شامل مي‌شود كه توجيه وشناسايي شيوه هاي خاص هدايت روزانه امور از جمله آن است . بنابراين تيم منتخب اين كار بايستي به دقت ارزيابي شود. همچنين انتشار دشوار دستورالعمل ها، ترغيب وبرقراري ارتباطات شخصي مناسب باهم نسخ ها وزيرستان نيز مهم است . بعضي ازمديران توانايي تفويض مسئوليت هاي اصلي به زيردستان راندارند. اولين مشكلات من بعنوان معاون دانشگاه از اين دست بود. ولي باآموخته ها وتجاربي كه در طي ساليان ارتباط با منابع انساني به دست آورده بودم ، توانستم به ارزيابي باانتخاب وتفويض اختيار به تيم اجرايي وعلمي‌ خود بپردارم .

شيوه هاي مديريت متنوع اند. روشي كه براي يك فرد مناسب است ممكن است به درد فرد ديگري نخورد. بنابراين يافتن سبك مديريت مناسب براي من كار دشواري بود. بعداز آزمودن تعدادي از روش ها ، موثرترين ونتيجه بخش ترين آن ها را انتخاب كردم . بسيارخوشهالم كه اين روش در طي هفت سال گذشته بسياررضايت بخش بوده است.

 

  انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 132

دیدگاه های کاربران (0)

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی✍ دکتر سیف ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

دانلود کتاب جادوی انضباط شخصی (کتاب صوتی) نوشته

دانلود کتاب جادوی انضباط شخصی (کتاب صوتی) نوشته

کتاب صوتی جادوی انضباط شخصی : برایان تریسی نویسنده این کتاب، بهترین کسی است که می‌ تواند درباره‌ ی انضباط فردی و قدرت انضباط فردی بنویسد، زیرا او در زندگی خودش به شدت منظم است و اطلاعات جامع و کاملی درباره‌ی مزایای نظم داشتن دارد. با این پیش‌ زمینه برایان تریسی کتاب ...

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

نسخه پی دی اف حجم: 10 مگابایت تعداد صفحه: 336 توضیحات کتاب: آیا به نظر شما قدرت، عامل و یا علم خاصی وجود دارد که تنها بخش محدودی ازمردم به این قدرت مافوق تصور دسترسی داشته و با استفاده از این ابزار زندگی سازنه تنها همه مشکلات خود را برطرف می کنند بلکه به سعادت و ثروتی دست می ...

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد (جلد 1 اول)؛ (ویرایش

تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد (جلد 1 اول)؛ (ویرایش

مولف : جان وبستر مترجم : سیامک نجاریان - پوریا جعفری - نازیلا قاسمی انتشارات : جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر فرمت:پی دی اف تعداد صفحات:431 حجم دانلودی فایل:21 مگابایت %این کتاب را در اولین خریدتان با 20٪ تخفیف ارزان‌تر بخرید!% *لینک پشتیبانی کلیک کنید* تلفن پشتیبانی در ...

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط وحی کودک کتب قدیمی ...

تمامی مقاله تحقیق گزارش کار آزمایشگاه را از سایت ما دانلود کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما