تحقیق دانشجویی

تحقیق دانشجویی

پاورپوینت مقاله تحقیق و پروژه دانشجویی با قیمت مناسب تر از کافی نت،راحت و بی دردسر تحقیق های خود را از سایت ما دانلود کنید.

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 26
  • بازدید دیروز : 55
  • بازدید کل : 272573

بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد


بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد

بررسي و اثبات واقع گرايي كمال الدين بهزاد در نمايش معماري مساجد

 

 

 

 

مقدمه:3

تاريخچه مختصر دورة تيموري6

كاخ ها13

تطبيق متن نسخه و موضوع نگارة مورد بحث14

موضوع نگاره و توصيف كلي آن14

شخصيت هاي نگاره16

شخصيت هاي اصلي16

شخصيت هاي فرعي17

ساختار بنا و تزئينات آن :17

ويژگيهاي معماري كوشك17

سر در ورودي19

حياط20

كاخ و تزئينات وابسته21

موضوع نگاره و توصيف كلي آن25

ويژگي هاي معماري كاخ26

ساختار بنا27

ديوار و سر در ورودي و تزئينات وابسته27

كاخ و تزئينات وابسته29

 

 

بنام خدا

مقدمه:

نگارگري يكي از هنرهاي درخشان ايرانيان در دوره اسلامي است. نگاره‌هاي ايران منابعي هستند كه ويژگي هاي انساني، اجتماعي و هنرهاي ادوار مختلف را از خود بازتاب مي دهند و محققان و پژوهشگران مي توانند با مطالعه و مراقه در آنها به تشخيص، تبيين و تفسير اين ويژگي ها بپردازند و به كمك داده ها و اطلاعات مكتسب كمبود اطلاعاتي در زمينه هاي مذكور را جبران نمايند.

يكي از ويژگي هاي هنري كه در اين نگاره ها بازتاب يافته، معماري اسلامي ايران است، نگارگران ادوار مختلف اسلامي ايران- از دوره هاي سلجوقي تا دوره قاجار در آثار متنوع خود، انواع بناها را به تصوير كشيده اند. نگارنده معتقد است با مطالعه و بررسي بناهاي منقوش و تجزيه و تحليل عناصر تشكيل دهنده آنها (عناصر ساختاري و تزئيني) مي توان به نتايجي سودمند در رابطه با معماري هر دوره از ادوار اسلامي رسيد. براي مثال مي توان به نگاره‌اي از دوره تيموري اشاره نمود كه فضاي دروني يك حمام را نشان مي دهد. اهميت اين نگاره زماني آشكار مي شود كه بدانيم در ميان انواع بناهايي كه از اين دوره باقي مانده اند، هيچ حمام پا برجايي شناسائي نشده است و محققان هنر معماري تيموري در مطالعات و بررسي هاي خود تنها به بقاياي ناچيز و مختصر سه دستگاه حمام اين دوره استناد مي كنند. پر واضح است اگر به اين نگاره به عنوان مدرك معتبر و مستند نگريسته شود و داده هاي استخراج شده از آن با داده‌ها و اطلاعات بقاياي حمام هاي اين دوره تركيب و تلفيق گردد، نتايج سودمند و مفيد فائده حاصل خواهد شد.

اما متاسفانه تا كنون به اين مدارك مهم بهاي چنداني داده نشده و در جريان مطالعات و بررسي معماري ادوار مختلف اسلامي، جايگاه شايسته‌ا‌ي حتي به عنوان منابع اطلاعاتي مكمل براي آنها در نظر گرفته نشده است.

اين بي توجهي يا دست كم، كم توجهي، عمدتاص ريشه در نوع نگرش محققان غربي هنر اسلامي ايران داشته و متاسفانه در نوع تفكر محققان و پژوهشگران ايراني نيز ريسه دوانده است. در نظر اغلب محققان غربي، نگارگران ايران همچون دوستان صوفي خود در تلاش بوده اند تا به خاك زميني تجلي «باغ ملكوتي» بخشند. آنان در پي آن نبودند كه جهان مادي عادي را آنگونه كه به حواس مي آمد با همه ناهماهنگي‌ها، درشتي ها و تصادفات نامطبوع آن مجسم كنند. [1]

به عقيده اين محققان “اگر نگارگري به نقاشي كردن واقعيت مشهود بپردازد، تنها با بذله سرايي سست مايه كه هدفي چنين نابخردانه را پيش روي نگارگر مي گذارد همراه و همقدم شده است”. [2]

و متاسفانه اين پژوهشگران حكم كلي خود در مورد نگارگري ايران را با اين جمله كه «نقاشان ايران، هيچگاه، ممتد رسيدن به واقع گرايي (رئاليسم) را ندارند.» [3]

صادر كرده اند و با صدور همين حكم كلي راه را بر مطالعات آتي كه به نوعي ريشه در واقع گرايي نگارگري ايران دارد، بسته و يا لااقل بسيار تنگ و باريك كرده اند.

اما به اعتقاد نگارنده بر اين نگرش و طرز تفكر محققان غربي هيچ خورده و انتقادي وارد نيست. چرا كه تفسير اين گونه نگاره‌هاي ايران دقيقاً باب طبع روشنفكران فرامدرن غربي است. آنها كه از فردگرايي جامعه مدرن خود رنج مي برند و در چنبره تكنولوژي دچار از خود بيگانگي شده اند، بهشت گمشده را در معنويت هاي فراموش شده جامعه ماقبل مدرن سراغ مي گيرند. از اين منظور، بدويت نگاره‌هاي ايران و عرفان گرايي و صوفي گري نگارگران براي متفكران و محققان غربي ذره‌اي از آن بهشت گمشده به حساب مي آيد. آنها در مناسبات ما قبل مدرن به دنبال تصويري مثالي و عارفانه از انسان شرقي هستند و كاري با رنج‌ها، مشكلات و دغدغه‌هاي زميني او ندارند. بنابراين نبايستي بر نگرش و رويكرد اين چنين آنها بر نگاره هاي ايران خوده و ايراد بگيريم. بيشترين انتقاد متوجه محققان و انديشمندان شرقي است كه احكام صادر شده از دنياي غرب را ملكه ذهن خويش كرده اند و درون همين نظام فكري وارد شده از غرب حركت مي كنند.

اينان نيز به گونه اي ديگر بر احكام صادر شده غربيان مهر تاييد مي زنند. هر چند در ظاهر تفاوتي بين ديدگاه‌هاي آنها و محققان غربي وجود دارد اما علي رغم اين تفاوت ظاهري، نتيجه يكي است: «فضاي مينياتور فضاي عالم مثال است». [4]

درست است كه برخي از نگاره ها به دليل موضوع هاي تمثيلي خود، از ذهنيت «به جرات مي توان گفت كه هنرمندان اسلامي با تاكيد بر اصل عدم رعايت واقع گر اين به محتواي غني از لابه‌لاي مضامين مورد نظر دست يافته‌اند». [5]

نگارگر ريشه گرفته اند. اما اولاً همه نگاره‌هاي ايران كه به بستر تمثيل ايجاد نشده‌اند. نگاره هاي فراواني وجود دارد كه رويدادهاي زميني چون جنگ، احداث بنا و… را تصوير مي كنند. ثانياً با تجزيه و تحليل برخي از همين نگاره‌هاي تمثيلي نيز مي توان به اثبات واقع گرايي نگارگر پرداخت.

نگارنده در اين پژوهش كوشيده است كه واقع گرايي يكي از تاثير گذارترين نگارگران ايران، يعني كمال الدين بهزاد را در نمايش معماري مساجد به اثبات رساند. مي توان با استفاده از نتايج اين تحقيق و منابع و اطلاعات ديگر معماري تيموريان را بيش از پيش شناخت. انتخاب شدن نگاره‌هاي بهزاد نيز به اين دليل است: همانطور كه مي دانيم دوره بهزاد عصر طلايي نگارگري بود. [6]

از اين عصر طلايي نگاره هاي بسياري باقي مانده كه تاثير انديشه و قلم بهزاد در فرآيند آفرينش آنها انكار ناشدني است.

كمال الدين بهزاد از معدود نگارگراني بود كه همه نوع بنا را در نگاره هاي خود به نقش در آورده است. از جمله مسجد كه فضايي قدسي و آسماني است و بررسي مساجد در نگاره هاي وي ما را در شناخت بشيتر فضاي هنري آن دوره، معماري و روش ترسيم ياري مي كند.

از سوي ديگر بعضي پژوهشگران و معتقدند كه بهزاد نقاش فرسك بوده و فقط گاهگاهي به مصور كردن كتاب مي پرداخته است. [7]

بصورت دوستي اين عقيده مي‌توان به تبيين رابطه‌اي بين بهزاد، نگارگري و معماري پرداخت. رابطه اي كه مسلماً در روند تأثير پذيري بهزاد از نياهاي واقعي اطراف در خلق بناهاي منقوش، نقش به سزائي داشته است.

برخلاف اغلب محققان هنر نگارگري ايران، تعداد اندكي نيز معتقدتذ هنگامي كه بيننده به نگاره هاي بهزاد نگاه مي‌كند، ديگر با دنياي ابري و پيچيده مواجه نيست بلكه با دنياي واقعي رو به روست كه به طور موقت با وقايع خاص خود در دو زمان برپا شده است. [8]

تاريخچه مختصر دورة تيموري

تيمور فرزند امير ترغاي در سال 736 هـ.ق در شهركش (در جنوب سمرقند) متولد شد و ايام جواني را در ميان طايفة براساس به سپر برد تا اين كه در دستگاه اميرحاجي برلاس جاي يافت.

در سال 762 كه تغلقخ آن به ماوراء النهر لشكر كشيد، تيمور همراه اميرحاجي برلاس به خراسان گريخت.

اما پس از مدتي به ماوراء النهر لشكر كشيد و خان كاشغد حكومت شهركش را به او واگذار كرد. پس از آن كه تيمور با خواهار اميرحسين كه قسمتي از خراسان و ماوراء النهر در تصرف داشت ازدواج نمود، ملقب به گوركان (داماد) شد.

پس از مدتي همكاري بين امير تيمور و اميرحسين، سرانجام بين آنها خصومت به وجود آمد و اميرتيمور پس از كشاكش هاي چندي بر اميرحسين غلبه كرد. سپس در همان سال وارد سمرقند شد و قوريلتايي تشكيل داد و به ظاهر به نيابت از سوي يكي از شاهزادگان اولوس جغتاي قدرت ار به دست گرفت و به توسعه قلمرو خود پرداخت. در سال 782 هـ.ق سپاهي به سرداراي فرزند ش ميرالشاه، روانة خراسان كرد و خود در پي آن سپاه به ايران يورش آورد و پس از جنگ هاي متعدد، تمامي نواحي خراسان، سيستان و افغانستان را به تصرف خود درآورد.

در سال 788 هـ.ق يورشي سر ساله به منظور فتح نواحي فارس، عراق در عجم، آذربايجان به سوي اصفهان حركت كرد و علي رغم ايستادگي مردم، اصفهان را فتح نمود. در سال 794 هـ.ق سيقو به طرح يورش ديگري به ايران پرداخت. دو از طريق سلطانيه به گرجستان رفته و براي برا دوم تفليس را متصرف شد. پس از آن سفري طولاني در پيش گرفت و از سمت جنوب به بغذداد رفت و بعداً‌متوجه شرق شده، وارد لرستان و خوزستان گرديد. اوتادين تاريخ توانسته بود تعدادي از سلسله هاي كوچك را از تخت به زير بكشد. از جمله «آن كرت» در هرات و «آل مظفر» در فارس و كرمان.

تا سال 805 هـ.ق سرزمين هاي زيريوغ تيمور گسترش يافته بود. اين سرزمين ها از مشرق با امپراطوري چين و از مغرب با اروپا همسايه بودند. پس از فروكش شعله هاي جنگ تيمور شروع به ايجاد روابط سياسي با كشورهاي همسايه نمود. درست در همين دوران است «روي گنذالز» رئيس تشريفات دربار فرمانروايي كاستيل و لئون وارد سرمزين هاي تحت سلطة تيمور شد.

كلاويخو كه مردي تيزبين و نكته سنج بود، مشاهدات خود را در سفرنامه ا توصيف نمود. كلاويخو در سال 807 هـ.ق به سمرقند رسيد. «در اين هنگام تيمور دوران سخت پيري خويش را مي گذراند. كلاويخو شرح مي‌دهد كه «چشمان او خوب نمي ديد و از فرط پيري پلك هايش فرو افتاده بود.» (گلمبك، ل.و ويلبر، د. ؟ 13 ص 34 سرانجام اين امير مقتدر در جريان لشكركشي يه سمت چين در شهر اقرار در نتيجة‌ بيماري در گذشت.

در دوره تيمور (771ـ807 هـ.ق) سمرقند ـ پايتخت او ـ تجلي گاه هنر معماري ايران و ساير بلاد مفتوحه بود. معماري ايران در آن شره با هنر هاي ديگر سرزمين‌هاي اسلامي درآميخت و از خود شاهكارهايي باشوه و مجلل به يادگار گذاشت.

مطالعات نشان م دهد كه تيمور به دنبال نوعي مشروعيت بخشي به حكومت خود از طريق فرمولي بود كه او را همچون وارثي براي چنگيزخان وظيفة بغداد معرفي كند. كتيبه هايي كه در نقاط برجستْة بناها چون ايوان ها و مناره ها كار گذاشته شده بودند، از يك طرف اشاره به دودمان مغولي تيمور داشتند و از طرف ديگر او را چون نگهدارندة دين به مردم مي شناسانند.

معماري با ابعاد احساس برانگيز، وفور كاشي هاي درخشان و استحكام اشكال هندسي خود مي توانست تأثير گذارترين وسيله براي اين ايدئولوژي محسوب شود.[9]

شايد بتوان دستور ساخت بناهاي رفيع و باشكوه چون مسجد بي بي خانم و گور امير را برآمده از درون همين ايدئولوژي دانست. او حتي در سخت ترين شرايط روحي و جسمي دست از اين تفكر جاه طلبانه‌اش برنداشت. كلاويخو كه در اين آخرين سال هاي حيات تيمور و به خدمت او رسيده بود، در اين باره مي نويسد: «تيمور با آن كه نمي توانست برزين بنشيند. باز بر تخت روان، همواره به ساختمان ها ي نوبنياد سركشي مي‌كرد.»[10]

 

[1](بوركهارت، ت 13ص44)

[2](كوركيان، م. وسيكر، پ. 13، ص2)

[3](بينيون، ل. و ديگران. 13 ص25)

[4](نصر، ح. 13. ص16)

[5](كاشفي، ج. 13 ص46)

[6](بينيون، ن. و ديگران. 132. ص 226)

[7](همان ص 244)

[8](ص 164 از كتاب دوازده رخ)

[9](كلاويخو، ر.گ. ؟3) ص 31)

[10](همان ص 301)

 

 

 

شامل ورد 30 ص


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 214

دیدگاه های کاربران (0)

تمامی مقاله تحقیق گزارش کار آزمایشگاه را از سایت ما دانلود کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما