پاورپوینت مقاله تحقیق و پروژه دانشجویی

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 68
  • بازدید دیروز : 213
  • بازدید کل : 85384

پروژه مالی و حسابداری کالادرشرکت گاز


پروژه مالی و حسابداری کالادرشرکت گاز

تاريخچه مصرف گاز طبيعي در جهان : 4

تاريخچه صنعت گاز در ايران : 5

تاريخچه شركت ملي گاز ايران : 6

بخش اول 8

استاندارد نمودن کالا 8

اهمیت و نقش کالا 8

بخش دوم : طبقه بندی کالا 21

مقدمه 21

لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاها و اصلاح و بروز نگهداری آنها 53

سيتم حسابداري شركت ملي گاز : 55

تفضيلي نوع هزينه منطقه واحد رمز مديريت 55

سطوح حسابها : 55

نرم افزارها : 57

طبقه بندي كالا در شركت گاز : 57

مراحل خرید مستقیم کالا : 59

حسابداري كالا : 60

اصطلاحات : 61

حسابها : 62

فرمهاي ورودي به سيستم كالا 64

مراحل انجام هزينه 66

ثبتهاي حسابداري خريد داخلي 67

خريد هاي خارجي 68

مراحل خريد خارجي : 68

روش نگهداري كالا در انبار: 71

 

تاريخچه مصرف گاز طبيعي در جهان :

متصاعد شدن گاز از زمين هم در مكتوبات قديم و هم در نوشته هاي عصر جديد تحرير شدهاست شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و يا عوامل طبيعي ديگر هميشه قابل مشاهدهبوده است وجود پديده هاي مشتعل طبيعي نظير آتش جاويدان باكو در درياي خزر و چشمهسندان در نزديك كارستون در ايالت ويرجينياي غربي و ... همه نمايشي از وجود گازطبيعي در گذشته است كه عموماً هم وقوع انها توام با ترس و خرافات طرح مي گرديده اندو بر همين مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر اين بوده است كه گاز متصاعد شده ازحبابهاي سطح آب باعث مي شود تا اب مانند نفت بسوزد و ان را آب جادويي ميدانستند

اعتقاد بر اين است كه اول بار چيني ها در 3000 سال قبل استفاده عملي ازگاز را براي تبخير آب نمك ه عمل آورده اند اين گاز بنابر شواهد تاريخي از عمق 300تا 600 متر خارج مي گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتي از گاز بهاوايل قرن هجدهم مي رسد.

در اين سال اول بار شخصي انگليسي به نام ( مرداك) ازگاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسكوني خود استفاده نموده است كه اينتجربه باعث شد از گاز براي روشنايي در فضاي باز استفاده نمايند كه اين امر درسالهاي 4-1802 در انگليس انجام شد. همچنين در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن كه توسطيك شيميدان آلماني به همين نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله هاي گازكنترل و مهار شد كه اين اختراع توسط دانشمند آلماني ديگر ( فن ولزباخ ) تكميلشد.

عليرغم كشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در امريكا بدليل مشكلات حمل استفادهاز گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 برميگردد.
يعني به عبارتي گازرساني به محوطه كارخانه سوهر كه با استفاده از گازتمامي محوطه ان روشن شد همچنين در اين هنگام در خانه شخصي و محوطه كارخانه رئيس يكياز كارخانه هاي پارچه بافي منچستر از گاز براي روشنايي استفاده شده است.

در اينسال سعي گرديد با استفاده از لوله هايي كه از تنه درخت كاج ساخته شده بود گاز راعبور دهند اولين لوله چدني در سال 1872 در امريكا براي انتقال گاز مورد استفادهقرار گرفته است.

اما با پيشرفت در امر لوله سازي در سال 1924 اولين خط لوله چدنيبه طول 350 كيلومتر در آمريكا بين دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولين سال استفادهاز گاز طبيعي در امريكا به سال 1821 باز مي گردد و اولين چاه گاز با عمق 9 متر درشهر فردونا به بهره برداري رسيده است همچنين اولين شركت در اين خصوص در همان كشوردر سال 1865 تاسيس و در سال 1885 نود واحد صنعتي در ناحيه پنسيليوانيا از گاز طبيعياستفاده كرده اند.

تاريخچه صنعت گاز در ايران :

بر اساس برخي نوشته هاي تاريخي ايرانيان در امر استفاده از گاز و ديگر مشتقات نفتيبر ساير اقوام معاصر خود پيشي گرفته اند وجود بقاياي اتشكده ها و معابدي نظير ( آتشجاوداني ) نزديك كركوك كه به مشعل بخت النصر معروف بوده در نزديكي يك مخزن گازطبيعي واقع بوده است همچنين بقاياي معابد زرتشتيان در نزديكي مسجد سليمان ، آتشكدهآذر گشسب در آذربايجان و ...گواهي بر اين امر مي باشند و روشن نگه داشتن آتشكده هادر فلات مركزي و جنوبي ايران و ساير مناطق كه محروم از جنگلهاي انبوه بوده اند دردوران باستان نيز گواهي بر استفاده از منابع طبيعي ديگر از جمله نفت و گاز بودهاست.

آنچه كه روشن است مناطق غرب و جنوب غرب ايران از منابع عمده نفت و گاز ميباشند و در گذشته به دليل عمق بسيار كم برخي از اين سفره هاي زيرزميني با فرسايشخاك و يا حركت گسلها و ... باعث تراوش مواد نفتي به بيرون شده و ايرانيان متفكر بهاستناد اسناد تاريخي بسياري پيشتر از فلسطيني ها ، سومري ها و چيني ها از نفت و گازبه گونه هاي ابتدايي و تصادفي و بدون برنامه ريزي استفاده مي كرده اند كه البتهبيشتر اين مصارف براي پايدار نگه داشتن آتشكده ها بوده است.

اما در دوران معاصرو پس از كشف اولين چاههاي نفت در ايران رشد بسيار زيادي در صنعت نفت و گاز ايرانمشاهده مي شود كه امارهاي موجود گوياي اين امر مي باشند.
نخستين اسناد تاريخ درمورد استفاده از گاز در ايران به زمان قاجاريه و سلطنت ناصرالدين شاه مربوط مي شودموقعي كه وي در سال 1873 ميلادي به لندن سفر كرده بود چراغهاي گازي كه روشني بخشمعابر بودند تعجب وي را برانگيخت و او علاقه مند به بازديد از كارخانه چراغ گاز شدوي پس از بازگشت به ايران دستور احداث و استفاده از كارخانه چراغ گاز را صادر كرددر اين رابطه گوشه هايي از كتاب منتظم ناصري گوياي بيشتر اصل مطالب است.

امااستفاده محدود از گاز تا سال 1908 ميلادي ادامه داشته است كه گازهاي همراه نفت دران سالها سوزانده مي شده است اما پس از رشد تدريجي صنايع نفت استفاده از گاز طبيعيبراي تامين سوخت و محركه هاي كمپورسورها و مولدهاي برق و مصارف داخلي منازل سازمانيدر مناطق نفت خيز مورد توجه واقع شد و در كنار فعاليتهاي اصلي مربوط به نفت كوششهايمحدودي براي فراورش و استفاده از گاز نيز انجام گرفت.

اولين تجربه مستقل استفادهاز گاز خارج از حوزه مناطق نفت خيز به تغذيه كارخانه جديد التاسيس مجتمع كودشيميايي شيراز بر مي گردد كه توسط وزارت صنايع معادن وقت در سال 1344 احداث و بهرهبرداري شد و به همين منظور خط لوله اي به قطر 10 اينچ و طول تقريبي 215 كيلومتر ازگچساران به شيراز احداث شد كه با نصب يك واحد كوچك نم زدايي به بهره برداري رسيد وسالها مورد استفاده بوده است

تاريخچه شركت ملي گاز ايران :

آنجايي كه قرار است در طول مقاله و در متن اصلي به حوادث گاز طبيعي پرداخته شود ودر حال حاضر در جمهوري اسلامي ايران متولي اصلي توليد و فرآورش و توزيع اين مادهحياتي به عهده مسئوليت شركت ملي گاز ايران مي باشد و همچنين با توجه به فعاليتهايگسترده روابط عمومي شركت ملي گاز ايران در خصوص پرداختن به امر تبلغ و اموزش فرهنگبهينه مصرف به شكل وسيع در طول سالهاي گذشته به ناچار بايد در گوشه هايي از مطالببه تاريخچه فعاليت اين شركت نيز پرداخته شود.

شركت ملي گاز ايران بعنوان يكي ازچهار شركت اصلي وابسته به وزارت نفت با سرمايه اوليه 25 ميليارد ريال در سال 1344هجري شمسي مطابق 1965 ميلادي تاسيس گرديد اين شركت از اغاز كار متناسب با رشد وتوسعه اقتصادي - اجتماعي كشور و بهره گيري از گاز طبيعي به عنوان يكي از منابع مهمدر تامين سوخت و توليد انرژي و تحصيل بخشي از ارز مورد نياز تدريجاً به قابليتها ،توانمنديها و امكانات توليد خود ( گاز طبيعي ) افزوده است.

در سال 1344 بر اساستوافق كلي در زمينه توسعه همكاريهاي متقابل ايران و اتحاد جماهير شوروي با امضايپروتكلي با زمينه صدور گاز ايران باني تاسيس شركت ملي گاز ايران در همان سال شد كهمتعاقب ان قرارداد احداث خط لوله سراسري اول و پالايشگاه بيدبلند نيز اغاز گرديد ودر همين راستا بهره برداري از كارخانه لوله سازي اهواز در سال 1346 اغاز شد شروعقرار داد صدور گاز به شوروي از سال 1349اغاز مي گردد اما در سالهاي قبل از انقلاباسلامي استفاده از گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري و حتي صنايع بسيار محدود بوده ومجموع مشتركين اين شركت به بيش از 50 هزار مورد نمي رسيده است.

اما هم اينك شركتملي گاز ايران به عنوان يكي از شركتهاي معتبر در عرصه فعاليتهاي مربوط به صنعت گازدر جهان علاوه بر فعاليتهاي داخلي و تامين سوخت صنايع ، نيروگاهها و بخشهاي تجاري،خانگي در ابعاد بين الملل نيز داراي تحركات وسيعي شده است و برنامه ريزيهاي گستردهو مدوني براي تامين بخش عمده اي از ارز مورد نياز كشور از طريق صادرات و نيز سرمايهگذاري جهت رشد اين صنعت داشته و با به كارگيري نيروهاي متخصص در بخشهاي مختلف،‌امكانات و تاسيسات پيشرفته در زمينه گاز فعاليت مي نمايد و پالايش روزانه نزديكبه 190 ميليون متر مكعب گاز در روز احداث و كنترل 730 و 12 كيلومتر خطوط انتقال بينشهري فشار قوي ، 51 هزار كيلومتر شبكه گذاري و نصب حدود 3 ميليون انشعاب در حدود 346 شهر گازرساني به 2400 واحد صنعتي ، 18 شهرك صنعتي و بهره مند كردن 31 واحدنيروگاهي از گاز طبيعي به عنوان سوخت و نزديك به 6 ميليون خانوار بهره مند از گازطبيعي در كشور از جمله دلايل اهميت توجه به فعاليت هاي شركت ملي گاز ايران ميباشندو در همين راستا دقت در برنامه هاي پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه در خصوصاين شركت مويد اهميت نقش ان در تامين سبد انرژي كشور مي باشد.

 


بخش اول

استاندارد نمودن کالا

اهمیت و نقش کالا

اهمیت کالا در سازمانها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه می شویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/ سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد.

شاید چیزی حدود 50 تا 60 درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن باشد. بعنوان مثال در شرکت ملی گاز بیش از 60 درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالاهای مورد نیاز می باشد که بنظر می رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین وضع را داشته باشند.

متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیتهای تولیدی / بازرگانی چندان که باید شناخته نشده است این عدم توجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی و انسانی موسسات را بخود اختصاص می دهد در هر گوشه و کنار به چشم می خورد.

از انباریهای منازل گرفته تا انبارهای بزرگ کارخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی نگاهی به انبارهای کارخانجات مختلف، شرکتهای حمل و نقل میدانهای بار، مغازه های کوچک و فروشگاه های بزرگ همه و همه وضع نامطلوب موجود را بخوبی نشان می دهد.

در کمتر مؤسسه ای با مسئله کالا بطور جدی برخورد شده است و آنجا هم که این مسئله مطرح بوده است تنها به قسمت انبارداری آنهم بصورت بسیار ابتدائی بسنده شده است. این برخورد با مسئله کالا تنها در سطح صنعت نبوده بلکه در موسسات علمی نیز از وضع مشابهی برخودار است.

در کمتر دانشکده ای در کشور موضوع کالا بعنوان شاخه ای اصلی از مدیریت تولید و صنایع تدریس می شود و اگر صحبتی از آن می شود بسیار مختصر و در حد چند جلسه آشنائی بیشتر نیست. شاید روزی برسد که اهمیت و نقش کالا در سازمانها بیشتر شناهته شود و در مجامع علمی جایگاه واقعی خود را بازیابد انشاء ا....

علی ایحال وابستگیهای سیاسی و اقتصادی رژیم گذشته و بعضاً اولویت دادن ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و صنعتی تمامی کشور را به نمایشگاهی از انواع ماشین آلات و کالاهای صنعتی تبدیل کرده است که صنایع نفت و گاز نیز غرفه بزرگی از آن را تشکیل می دهند عنوان مثال در حال حاضر تأسیسات موجود در شرکت ملی گاز ایران مانند پالایشگاههای گاز و ایستگاههای تقویت فشار که در حال کار می باشد توسط مهندسین مشاور خارجی طراحی و توسط پیمانکاران ایرانی و خارجی احداث گردیده است و انتخاب آنها عمدتاً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی انجام گرفته و نه به لحاظ بررسیهای فنی.

پیمانکاران و سازندگان و تأمین کنندگان کالا و اجناس و ماشین آلات نیز جزئی از این زنجیره بوده اند لذا گروه مزبور با شناختی که از وسائل و کالاهای مورد مصرف در این تأسیسات داشته اند سعی نموده تا کالاها و ماشین آلات و اجناس را مصرف نمایند که منابع اقتصادی خود و یا کشور متبوعه آنها را تا سالهای سال از طریق فروش قطعات یدکی و جایگزینی دستگاههای خارج از رده تأمین نمایند حتی در بعضی موارد هیچگونه تعهدی در مورد تأمین قطعات یدکی نداشته و یا اگر داشته اند بطور محدود بوده است. از این رو انتخاب ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز خریداری شده برحسب توصیه آنان و بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و نیازهای واقعی بوده است.

استاندارد نمودن و طبقه بندی کردن کالاهای صنعتی مورد استفاده صنایع تحت پوشش وزارت نفت یکی از گامهای مهم در راه هماهنگی سازمانهای مختلف و وزارت نفت بوده و حرکتی است در جهت نیل به خود گردانی صنعتی و نهایتاً خود کفائی صنعتی و استقلال فنی و اقتصادی کشور انشاء ا...

شناسائی دقیق ، کالاهای صنعتی و بموازات آن استاندارد نمودن کالاها بر اساس دو واقعیت استوار است ابتدا رعایت مسائل فنی و ایمنی و سپس رعایت اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی که این به معنای وابستگی هرچه کمتر در زمینه هائی است که توانمندهای لازم در کشور وجود دارد و در عین حال موجبات بهره وری هرچه بیشتر از امکانات بالقوه و بالفعل داخلی در راستای نیل به خودکفائی صنعتی و استقلال واقعی را فراهم خواهد آورد.

متأسفانه بعلت فقدان اطلاعات دقیق و متمرکز زیانهای ناشی از مصرف کالاهای مشابه با مارکهای مختلف و با تغییرات جزئی قابل لمس نمی باشد. بعنوان مثال یک بررسی اجمالی در تأسیسات مختلف نشان میدهد که در دو تأسیسات مشابه برای یک امر معین مثل ایستگاههای تقویت فشار گاز که دارای یکنوع عملیات و یک بازدهی می باشد علیرغم اینکه عملیات احداث و مونتاژ دستگاهها همزمان به مرحله اجرا گذاشته شده است لیکن با توجه به اینکه پیمانکار اجرائی آن یک شرکت آلمانی بوده کلیه سیستمها و وسائل و ماشین آلات آن آلمانی و در تأسیسات مشابه چون پیمانکاران آن انگلیسی یا فرانسوی بوده و دستگاهها از نوع فرانسوی یا انگلیسی و تأسیسات مشابه سومی ترکیبی از وسائل و دستگاههای همه کشورهای مشترک المنافع یا باصطلاح چند ملیتی بوده است.

لذا شرکت ملی گاز بالاجبار می باید برای هریک از تأسیسات چندین سری لوازم و قطعات یدکی از کشورهای مختلف خریداری و در انبارهای متعدد ذخیره نماید که این امر خود موجب افزایش تعداد اقلام و لوازم یدکی در انبارها گردیده و سرمایه های مملکت صرف خرید و نگهداری قطعات در انبار بشود در حالیکه اگر قبل از اجرا و واگذاری طرحها به پیمان بجای ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و آتی توجه میشد سرمایه های کشور انبارها راکد نمی ماند و مزایای بی شمار دیگری در این رابطه بهدر نمی رفت.

بنابراین با هدف کاهش وابستگی به بیگانگان و تقلیل مشکلات ناشی از تنوع کالاها و ایجاد یک برنامه منظم در مصرف کالاها و جلوگیری از تعدد وسایل و دستگاهها و پراکندگی نوع اجناس معرفی و نهایتاً تأمین مناسبترین نوع کالا و رعایت صرفه و صلاح در مصارف لازم است کلیه اجناس و وسایل و قطعات در یک سیستم مشخص و با اختصاص شماره های طبقه بندی و کالا کد گذاری شوند.

سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا باید بر مبنای تعاریف مشخصی از کالاها و اصطلاحات پی ریزی گردد. در سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای شرکت ملی گاز تعاریف زیر بعنوان زیر بنا و اساس مورد استفاده قرار گرفته اند.

تعاریف

1- کالاهای پروژه و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار)

به کالاها و اجناسی گفته می شود که نیاز شرکت به آن غیر مستمر بوده و فقط در مقاطع زمانی خاص ( برای اجراء پروژه خاص) به مقدار معینی مورد نیاز خواهند بود. این نوع کالاها بلحاظ اینکه مصرف همیشگی و مستمر ندارند بعنوان کالای موجودی انبار شناخته نشده و کد گذاری نمی شود. و فقط بصورت یکدسته کلی از کالاها بعنوان کالاهای غیر موجودی انبار شناخته می شوند مانند ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز پروژه ها.

2- کالاهای موجودی انبار

در مقابل کالاهای غیر موجودی انبار کالاهایی هستند که نیاز شرکت به آن مستمر و مداوم بوده و عمدتاً در نگهداری تأسیسات و عملیات جاری پالایش و انتقال گاز مورد مصرف مستمر می باشند.

این نوع کالاها بلحاظ نیاز مستمر و ضرورت ذخیره در انبارها بایستی کدگذاری و طبقه بندی شوند و مطابق برنامه منظمی و متناسب با نیاز و روند مصرف سفارش کدگذاری و در انبار جایگزین شوند تا عملیات جاری شرکت هیچگاه بدلیل کمبود و یا تأخیر در تهیه کالا دچار اختلال نگردد.

قطعات یدکی و کالاهای مصرفی از قبیل لوله، اتصالات، شیر آلات، ابزار و مواد شیمیائ و از این قبیل کالاها جزو کالاهای موجودی انبار می باشند.

کالاهای موجودی در انبار خود به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS)

اصطلاحاً به کالاهائی گفته می شود که قابل تأمین از منابع عمومی بوده و تولید و فروش آنها منحصر به سازنده و منبع خاصی نمی باشد و برای خرید و تهیه آن می توان از منابع عمومی تولید کننده آن کالا استعلام بها و بر اساس بهترین پیشنهادات اقدام بخرید نمود.

شرح و مشخصات این نوع کالاها معمولاً با توجه به استانداردهای معتبر اعم از داخلی (ISIRT) یا خارجی تنظیم میگردد و نباید در تنظیم شرح آنها به نام سازنده یا فروشنده خاصی اشاره کرد یا از شماره های فنی اختصاصی سازندگان و فروشندگان (PART NO) در تنظیم شرح و مشخصات آنها استفاده نمود. مانند انواع لوله، اتصالات، کابل برق و از این قبیل نکته قابل ذکر اینکه متأسفانه بعضی از سازندگان و فروشندگان علاوه بر معرفی کالاها و قطعات خاص خود کالاهای عمومی را نیز لابلای لیست قطعات یدکی اختصاصی خود بعنوان قطعات اختصاصی و با شماره پارت نامبرهای اختصاصی خود معرفی می نماید لیکن باید توجه داشت که اینگونه اقلام بدلیل اینکه قابلیت شناسایی عمومی دارند و مشخصات آنها از لحاظ ابعاد و اندازه، نوع جنس بکار برده شده و روشهای ساخت و کنترل کیفیت با استفاده از کتب استاندارد معتبر جهانی قابل شناسایی و مشخص می باشد نباید بهیچوجه آنها را کالای اختصاصی تلقی کرد و بصورت کالای اختصاصی از آنها خریداری نمود.

بنابراین آنالیست یا تحلیل گر طبقه بندی کالا باید دقت کافی نماید که مبادا کالاهای عمومی را بعنوان کالاهای اختصاصی سازندگان / فروشندگان خاص طبقه بندی و کدگذاری نماید.

ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS)

اصطلاحاً به کالاها و قطعاتی گفته می شود که فقط باید از منبع خاص تأمین شود. مشخصات این نوع کالاها بصورت اختصاصی و بر اساس کدها یا پارت نامبرهای اختصاصی سازنده یا فروشنده خاص مربوطه تنظیم می گردد و معمولاً باید برای تأمین آنها از طریق همان متبع خاص ذکر شده در شرح و مشخصات کالا اقدام گردد.

 

بخشی از فصل اخر:

سيتم حسابداري شركت ملي گاز :

قبل از اينكه در باره سيستم حسابداري كالا در شركت گاز صحبتي را انجام دهيم لازم است با مفاهيم و اصطلاحات و روشهاي در اين سيستم حسابداري شركت گاز آشنا شويم .

حسابها :

حسابها در سيستم حسابداري شركت گاز به صورت كدينگ و استاندارد در سطح كل صنعت نفت تعريف شده بشكلي كه براي هر منطقه يك رمز مديريت تعريف شده و بر اساس مراكز هزينه و مناطق مختلف هر منطقه و انواع هزينه هاي هر مركز بودجه در نظر گرفته شده و كد گذاري ميشود.

براي مثال :

3

8

7

7

2

1

1

5

4

4

3

3

8

7

7

1

1

7

1

9

9

8

تفضيلي نوع هزينه منطقه واحد رمز مديريت

899 : سه رقم اول رمز مديريت نشاندهنده منطقه چهار عمليات انتقال گاز مي باشد.

1711 : چهار رقم دوم نشانده واحدي است كه در آن هزينه صورت گرفته است در مثال فوق 1711 معرف واحد مستغلات مي باشد.

7783 : چهار رقم سوم منطقه اي است كه در آن هزينه صورت گرفته كه در مثال فوق 7783 معرف مشهد مي باشد .

344 : سه رقم چهارم نوع هزينه را مشخص مي كند كه در اين مثال 344 معرف لوله و شيلنگ مي باشد .

51127783 : واحد درخواست كننده مي باشد كه در مثال فوق 51127783 معرف ساختمان اداره مركزي مي باشد.

سطوح حسابها :

در شركت گاز سطوح حسابها در چهار سطح طبقه بندي و قابل گزارش مي باشد.

انواع اسناد در سيستم حسابداري شركت گاز :

  1. اسناد دستي (از طريق سيتم جامع مالي )

2. اسناد سيستمي (از طريق سيستم يكنواخت كالا)

 

1 - اسناد دستي :

به آن دسته از اسناد گفته ميشود كه از طريق سيتم جامع مالي مستقر در هر منطقه تغذيه ميشود كه خود اين اسناد سه دسته مي باشند :

1) اسناد پرداخت

2) اسناد روزنامه

3) اسناد دريافت

اسناد پرداخت :

سند پرداخت به سندي اطلاق ميشود كه حتما سمت بستانكار اين سند بانك / صندوق باشد و چك يا وجه نقدي از حسابهاي شركت خارج شود.

اسناد روزنامه :

سند روزنامه سندي است كه سمت بدهكار يا بستانكار آن بانك يا صندوق نباشد و بيشتر جهت اصلاح حساب و يا تسويه غير نقدي بكار ميرود.

اسناد دريافت :

سند دريافت سندي است كه سمت بدهكار آن حتما حساب صندوق يا بانك است و اغلب جهت دريافت سپرده يا مابه التفاوت علي الحسابها و .... بكار ميرود.

2- اسناد سيستمي :

اسنادي است كه از طريق سيستم جامع پرسنلي يا سيستم يكنواخت كالا تغذيه شده باشد.

نرم افزارها :

در سيستم حسابداري شركت گاز دو نرم افزار موجود مي باشد كه در يك سطح به شكل موازي كار مي كنند .

الف ) سيستم جامع مالي

ب) سيتم جامع نفت

الف ) سيستم جامع مالي :

اين سيستم در هر منطقه بصورت شبكه بين واحدهاي مختلف امور مالي به شكل شبكه ناول و تحت سيستم عامل داس بر قرار است و اسناد دستي ذكر شده از اين سيتم استخراج مي شود .

اسناد پس از ورود به امور مالي طي پرسه اي به حسابداري مربوطه رسيده و پس از سند رسي به سيستم تغذيه ميشود. سپس چاپ و ضمائم اسناد الصاق ميشود و جهت مراحل قانوني و امضاهاي مجاز به واحدهاي مربوطه ارجاع داده ميشود . با توجه به نوع سند پرداخت،روزنامه يا دريافت در پايان به خزانه رفته قطعي شده و در حسابهاي مربوطه ثبت شود . در پايان هر ماه اطلاعات تغذيه شده در طي ماه بصورت يك فايل از طريق شبكه اينترنت به ستاد تهران ارسال ميشود . در ستاد تهران فايل را در سيستم مرجر(Merger) بازيابي نموده و دفتر كل پس ار 20 روز به هر منطقه ارسال ميشود.

 

ب) سيستم جامع نفت :

سيتم جامع نفت به صورت آنلاين در كل واحدهاي تابعه وزارت نفت با توجه به نوع و سطح دسترسي قابل رؤيت مي باشد.اين سيستم از بخشهاي مختلفي برخوردار است مانند سيستم يكنواخت كالاو سيستم پرسنلي و .... .

اسنادي كه از طريق اين سيستم ثبت ميشود اصطلاحا اسناد سيستمي ميگويند.

اين سيستم قابليتهاي بسياري را دارد كه در نوع خود بي نظير است .

اطلاعات ثبت شده در اين سيستم و سيستم جامع مالي در سيستم مرجر(Merger) ادغام شده و دفاتر كل در منطقه را شكل ميدهد.

طبقه بندي كالا در شركت گاز :

اقلام پر تحرك : اقلامي هستند كه در 12 ماه گذشته در 6 ماه يا بيشتر مصرف داشته باشد .

اقلام كم تحرك : اقلامي كه در 12 ماه گذشته در 5 ماه يا كمتر مصرف داشته باشند.

اقلام دوره اي/گروهي/فصلي : به اقلامي گفته ميشود كه در مدت زمان / فصل خاصي از سال مصرف داشته باشند.

اقلام با مصرف نامشخص : به اقلامي گفته ميشود كه روند مصرف آنهابراي كارشناس سفارش مشخص نبوده و عمدتا اقلامي هستند كه جديدا به موجودي انبار اضافه شده و اطلاعات كافي در خصوص روند مصرف آنها وجود ندارد.

اقلام برنامه اي : اقلامي هستند كه با توجه به برنامه ريزي انجام شده در مقاطع زماني خاص حتما به ميزان پيش بيني شده بايد در انبار موجود باشند. مانند اقلام تعميرات اساسي ، حفاري و بهره برداري .

اقلام طبق درخواست : اقلامي هستند كه برحسب درخواست و با مسئوليت متقاضي سفارش شده و در انبار نگهداري ميشود.

اقلام موقت : اقلامي هستند كه براي يكبار سفارش و مصرف شده و مجددا سفارشي براي آنها صادر نمي گردد.

مراحل خريد كالا :

عمليات خريد كالا پرسه اي است كه در آن اقلام مورد نياز منطقه خريداري و در انبار نگهداري و يا مستقيما مصرف ميشود . عمليات خريد كالا در شركت گاز مراحل مختلفي دارد كه قسمتي توسط امور كالا و قسمتي توسط حسابداري كالا انجام مي پذيرد.

 

شامل ورد 70صفحه ای


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 109

دیدگاه های کاربران (0)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما