پاورپوینت مقاله تحقیق و پروژه دانشجویی

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 63
  • بازدید دیروز : 213
  • بازدید کل : 85379

راه اهن


راه اهن

راه آهن (ابوطالبي)....................................................................................... 5

كارهاي انجام شده در ايران:............................................................................ 5

مزاياي راه آهن نسبت به ساير سيستم هاي حمل ونقل:............................................. 5

مزاياي سياسي:............................................................................................ 6

مزاياي اجتماعي:......................................................................................... 6

مزاياي اقتصادي:......................................................................................... 6

خصوصيات يك مسير ايده آل:.......................................................................... 7

ظرفيت خطوط راه آهن:................................................................................. 8

ظرفيت ترمينال:.......................................................................................... 8

معيارهاي افزايش ظرفيت خط:......................................................................... 8

زيرسازي:................................................................................................. 9

وظايف زيرسازي:........................................................................................ 9

ملاحظات فني:............................................................................................ 9

صفحه گذاري plogt loging..................................................................... 10

معايب استفاده از خطوط با عرض هاي مختلف در يك كشور:.................................. 11

ريل ها................................................................................................... 11

انواع ريل ها:........................................................................................... 11

مشخصات يك ريل ايده آل:............................................................................ 12

وزن و سطح ريل ها:................................................................................. 12

مزاياي ريل هاي سنگين نسبت به سبك:............................................................ 13

معيارهاي طراحي:..................................................................................... 14

انتخاب ريل:............................................................................................. 14

عناصر تشكيل دهنده ريل ها:......................................................................... 15

طوقه ها در مسيرهاي مستقيم و قوس‌ها:............................................................ 16

ملاحظات در كاهش معايب:.......................................................................... 17

خمكاري ريل ها:....................................................................................... 17

درز ريل:................................................................................................ 17

مزاياي درزهاي متضاد:............................................................................... 18

عيوب در ريل ها:...................................................................................... 18

دلايل فرسايش ريل ها:................................................................................ 18

سايش در انتهاي ريل:................................................................................. 19

استفاده از ريل هاي ساييده شده:...................................................................... 20

جرقه چرخ ها:.......................................................................................... 20

خميدگي انتهاي ريل ها:............................................................................... 20

موج برداشتن و صدا كردن ريل ها:................................................................. 21

گسيختگي ريل:......................................................................................... 21

جوشكاري ريل ها:..................................................................................... 22

تراورس ها.............................................................................................. 23

ابعاد تراورس هاي چوبي:............................................................................ 24

نكات هنگام كارگذاشتن تراورس ها:................................................................ 25

تراورس هاي آهني:.................................................................................... 25

معايب تراورس هاي فولادي:......................................................................... 26

تراورس هاي بتني:.................................................................................... 26

تراكم تراورسها:........................................................................................ 27

معيارهاي انتخاب مصالح تراورسها:................................................................ 28

بالاست................................................................................................... 28

خصوصيات فيزيكي بالاست خوب:.................................................................. 29

انواع بالاست:........................................................................................... 29

وسايل تثبيت و تنظيم خط............................................................................. 29

درز ريلها:............................................................................................... 30

انواع اتصال:............................................................................................ 30

صفحه اتصال:.......................................................................................... 31

گل ميخها:............................................................................................... 32

كليدها:.................................................................................................... 33

بست هاي الاستيكي:................................................................................... 34

كشش و مقاومت هاي كششي:........................................................................ 34

 

راه آهن


راه آهن (ابوطالبي)

كارهاي انجام شده در ايران:

1) پروژه در خطه كردن راه آهن تهران- تبريز توسط مشاورين انگليسي

2) پروژه در خطه كردن راه آهن تهران- مشهد توسط مشاورين ژاپني

3) پروژه در خطه كردن راه آهن قم- اصفهان توسط مشاورين آلماني

4) پروژه راه آهن اصفهان- اهواز توسط مشاورين ايتاليايي

5) پروژه راه آهن تهران- جنوب توسط مشاورين فرانسوي

6) پروژه راه آهن مشهد- سرخس توسط مشاورين روسي

راه آهن يكي از سيستم هاي كارآمد حمل ونقل مي باشد و در بسياري از كشورها اعتقاد بر اين است كه كشوري موفق است كه داراي سيستم حمل ونقل باشد به خصوص راه آهن.

مزاياي راه آهن نسبت به ساير سيستم هاي حمل ونقل:

1- راه آهن سازمان بسياري بزرگي است كه افراد بسياري در اين حمل ونقل در حركتند بنابراين مي توانند در تأمين درآمد دولت و بخش خصوصي سهم به سزايي داشته باشند.

2- راه آهن در تمام دنيا وجود داشته و حالت همگاني دارد.

3- در مقايسه با ساير سيستم هاي حمل ونقل با راه آهن كمترين مقدار است.

4- در مقايسه وزن قطارها و وزن كالاهاي حمل شده و همچنين مسافرين جابجا شده، ميزان مصرف سوخت بسيار كمتر است.

5- در راه آهن به علت حركت مستقيم، استفاده از قطعات يدكي كمتر است و بنابراين هزينه هاي بهره برداري كمتر خواهد بود.

6- راه آهن بر روي بافت سياسي، اقتصادي، اجتماعي يك كشور بسيار مؤثر است.

مزاياي سياسي:

1) به كمك سيستم راه آهن ادارات مركزي سر تعمير و به صورت مؤثرتري به تمام نقاط كشور دسترسي پيدا مي كنند.

2) راه آهن امكان معاشرت اقوام مختلف را در يك مملكت راحت تر فراهم مي كند.

3) در موارد اضطراري حجم زيادي از كالاها و تجهيزات جنگي را مي تواند جابجا كند.

4) در اثر وجود سيستم هاي راه آهن مردم به راحتي مي توانند جهت كار و مهاجرت و پيدا كردن زندگي بهتر اقدام كنند.

مزاياي اجتماعي:

1) راه آهن حمل ونقل راحت تر را براي افراد فراهم مي كند.

2) مسافرت هاي زيارتي با راه آهن بهتر صورت مي گيرد.

3) احساس انزوايي مردم در دور دست از بين مي رود.

4) روابط بين مردم و آداب و سنن آنها اشاعه و گسترش مي يابد.

مزاياي اقتصادي:

1) توسط راه آهن سهولت حمل ونقل مواد خام و در نتيجه محصولات توليد شده را فراهم مي كند.

2) به هنگام خطرات ناگهاني مثل زلزله، سيل و… راه آهن نقش مؤثري در كمك رساني دارد.

3) راه آهن مواد خام را ارزان تر به كارخانه انتقال مي دهد.

4) راه آهن باعث اشتغال زايي در سطح وسيعي مي شود.

5) به حمل سريع و حجم زياد كالاها مي تواند قيمت ها را تثبيت كند.

6) با توسعه راه آهن قيمت زمين ها افزايش يافته و در نتيجه استاندارد زندگي تغيير مي‌كند.

خطوط راه آهن: خطوط راه آهن شامل زيرسازي، سنگ دانه ها، ريل ها و ادوات اتصال، ريل ها و تراورس ها هستند.

خصوصيات يك مسير ايده آل:

1- عرض خط ثابت و يكنواخت باشد.

2- مسير راه آهن حتي المقدور به طور صحيح اجرا شود و پيچ و خم هاي آن كم باشد.

3- در مسيرهاي مستقيم دو ريل تراز باشند و در قوس هاي دور رعايت شود.

4- شيب ها يكنواخت بوده و هر گونه تغيير شيبي با قوس قائم همراه باشد.

5- خطوط راه آهن داراي خاصيت ارتجاعي باشد.

6- سيستم زهكشي كامل باشد.

7- اصطكاك بين طوقه چرخ و ريل ها حداقل باشد.

8- مسير راه آهن طوري طراحي شده باشد كه بارها به طور يكنواخت بر روي ريل توزيع شود.

9- تعمير و تعويض قسمت هاي آسيب ديده آسان و راحت باشد.

10- خطوط راه آهن داراي سختي و طبيعت عرضي كافي باشند و در مقابل نيروهاي گريز از مركز پايدار باشند.

11- اتصالات، تقاطع ها، سوزن ها چليپ ها، به طور صحيح طراحي و اجرا شده باشند.

12- مسير راه آهن بايد در مقابل از خط خارج شدگي قطار مقاوم باشد.

13- ريل ها بايد داراي خصوصياتي باشند كه در مقابل عوامل خرابكارانه مقاوم باشند.

14- مسير به گونه اي احداث شده باشد كه هزينه هاي نگهداري حداقل شود.

15- در قوس ها به شعاع قوس، مقدار دور و سرعت توجه كافي شود.

ظرفيت خطوط راه آهن:

تعداد قطارهايي كه در هر ساعت مي توانند از يك طول دلخاه با ايمني كامل عبور كنند به عنوان ظرفيت خط تعريف شده است. اين مقدار در عمل تحت تأثير مسائلي نظير محدوديت سرعت، علائم، سيستم هاي كنترل و ايمني قرار گرفته و كمتر از مقدار تئوري آن است.

ظرفيت ترمينال:

تعداد حداكثر قطارهايي كه در محوطه توقف گاه مي توانند مانور دهند در طي يك روز را به نام ظرفيت ترمينال بيان مي كنند.

معيارهاي افزايش ظرفيت خط:

1) كليد قطارها طوري ساخته شده باشند كه بتوانند با سرعت هاي تعيين شده حركت كنند.

2) بهتر است كليه قطعات با طول هاي مساوي ساخته شود.

3) علامتگذاري بايد روشن و واضح باشند به طوري كه اعتماد كافي براي لكوموتيوران فراهم شود.

4) سرعت قطارها را مي توان با حذف محدوديت ها افزايش داد.

5) كاهش زمان توقف قطارها، ظرفيت خطوط را افزايش مي دهد.

6) به منظور عبور قطارهاي خيلي طويل بايد فاصله بين دو راه هه ها افزايش يابد.

7) جهت برآورده كردن مقاصد صنعتي لازم است خطوط جديد احداث شود.

8) با افزايش تسهيلات محل توقف قطارها، مي توان ظرفيت ترمينال ها را افزايش داد.

9) كنترل ترافيك خطوط بايد به طور متمركز باشند.

10) مقررات ايمني به طور كامل اعمال گردد.

11) براي كليد محل هاي تغيير خط، تسهيلات كافي پيش بيني شده باشد.

12) تقاطع ها و ايستگاه هاي فاقد تسهيلات ارتباطي و كنترل مركزي را بايد تجهيز نمود.

زيرسازي:

سطح مهيا شده جهت استقرار بالاست، تراورس ها و ريل ها در يك خط راه آهن، زيرسازي ناميده مي شود.

وظايف زيرسازي:

1) زيرسازي يك بستر يكنواخت و مقاوم جهت استقرار خط ايجاد مي كند.

2) زيرسازي در مقابل تمام بارهاي وارده از بالاست مقاوم است (مقاومت مي كند).

3) امكانات لازم باري زهكشي را گسترش مي دهد.

4) زيرسازي تعادل خط را حفظ مي كند.

ملاحظات فني:

الف) عرض خط

عرض زيرسازي بستگي به عوامل زير دارد:

1- تعداد خطوط 2- عرض خط عبور 3- عرض لايه بالاست

ب) ارتفاع زيرسازي: ارتفاع زيرسازي بستگي به تپوگرافي منطقه و شيب ها دارد.

پ) شيب شرواني ها: شيب شرواني ها و توانشه ها تابعي از مشخصات فني خاك(p.c) مي باشند.

حداقل فاصله محور خطوط بايد مطابق جدول زير رعايت شود.

رديف

منطقه مورد نظر

فاصله(m)

B.G

M.G

N.G

1

بيرون از محوطه ايستگاه

4.3

3.7

3.5

2

داخل ايستگاه

4.75

مسافري4.5

باري4.3

مسافري3.8

باري4.3

3

داخل تونل ها و روي پل ها

4.75

3.95

3.75

صفحه گذاري plogt loging

عمليات پياده كردن خط بر روي سطح زيرسازي آماده شده و اتصال ريل ها به تراورزها را صفحه گذاري گويند.

Rail head

نقطه اي كه تا آنجا عمليات ريل گذاري انجام شده است.

Rail jase

نقطه اي كه عمليات ريل گذاري از آنجا شروع شده است.

مصالح مورد نياز براي واحد طول از خط:

(3+طول ريل*10936)

N

= تعداد تراوس ها (يك خط) 2*

1000

N=

تراكم تراوس

2

طول ريل

براي ترافيك سنگين و يا خطB.G (7+طول ريل)

=2N تعداد صفحات اتصال تعداد پيچ ها

 

 

 

بخشی از تحقیق در رابطه با راه اهن در قالب ورد 35صفحه ای برای مشاهده کامل ابتدا خرید کنید.


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ آذر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 127

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما